10 Rakstu panti, ko lūgt, kad vēlies brīnumu

3
15845

Šodien mēs runāsim ar 10 Rakstu pantiem, lai lūgtu, kad vēlaties brīnumu

Brīnums ir viss, ko mēs vēlamies visās mūsu dzīves jomās. Kad jūs meklējat Dieva klātbūtni un lūdzat Viņam iejaukties jūsu situācijā, varat to pamatot ar tālāk sniegtajiem Rakstiem. Dievam ir vara pār visu radību, un viņš spēj radīt brīnumu jūsu labā. Tālāk sniegtie Bībeles panti mums iemācīs brīnumus, ko Jēzus veica, kā arī to, kā mēs varam iegūt ticību, lai ticētu brīnumam. Bībeles panti atbalstīs mūsu ticību un palīdzēs mums iegūt stipru ticību Dievam, ka Viņš var darīt mūsu labā tik daudz lietu, pat bez šaubām un to, ko mēs jebkad varam iedomāties.

Apustuļu darbi 19 pret 11-12

Dievs caur Pāvilu darīja ārkārtējus brīnumus, tā ka pat kabatlakatiņi un priekšauti, kas viņam bija pieskārušies, tika aiznesti pie slimajiem, un viņu slimības tika izārstētas, un ļaunie gari tos atstāja.

KTIKAI SKATIES TV KATRU DIENU LĪDZEKĻU TV YOUTUBE
ABONĒT NOW

Tas parāda, ka Dieva vārds ir spēcīgs, es teicu iepriekš, ka Dievs var izdarīt to, ko mēs uzskatām par neiespējamu, viņš veica Savu brīnumu caur savu mācekli apustuli Pāvilu.


 • Kungs Jēzu, es lūdzu pat tad, kad tu izpaudies caur apustuļa Pāvila dzīvi, lai tu to dari arī manā dzīvē 
 • Pārvietojiet visus kalnus, kas kalpo par šķēršļiem starp mani un maniem brīnumiem Jēzus vārdā
 • Izdariet neparastu brīnumu caur mani, kā jūs to darījāt caur apustuli Pāvilu, lai cilvēki pagodinātu manu Tēvu debesīs par jūsu vārdiem, kas saka, lai jūsu gaisma tā spīd, lai cilvēki to redzētu un pagodinātu manu Tēvu debesīs.

Svētie Raksti saka, ka pasaule gaida Dieva dēlu izpausmi, turpmāk es atklāšos Jēzus vārdā

Efeziešiem 3 pret 20-21

Tagad tam, kas spēj paveikt neizmērojami vairāk par visu, ko mēs lūdzam vai iedomājamies, saskaņā ar savu spēku, kas darbojas mūsos, tam lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz visām paaudzēm, mūžīgi mūžos! Āmen.

Dieva spēks ir ārpus mūsu iztēles, un tas, ko mēs varam aptvert, iepriekš minētais raksts saka, ka Dievam ir spēja darīt vairāk, nekā mēs lūdzam

 

 • Kungs Jēzu, es lūdzu, lai tu manā dzīvē dari lielas lietas Jēzus vārdā
 • Visur manā dzīvē esmu piedzīvojis stagnāciju, Kungs Jēzus šodien manā dzīvē izdari kaut ko brīnumainu un Jēzus vārdā pārvieto visus klupšanas akmeņus
 • Ļaujiet manām liecībām sākt šodien, Kungs Jēzus vārdā

Lūkas 8. pret 43-48

Un tur bija sieviete, kas bija pakļauta asiņošanai divpadsmit gadus, bet neviens nevarēja viņu izārstēt. Viņa pienāca viņam aiz muguras un pieskārās viņa apmetņa malai, un viņai tūlīt apstājās asiņošana. "Kas man pieskārās?" Jēzus jautāja. Kad viņi visi to noliedza, Pēteris sacīja: "Mācītāj, ļaudis drūzmējas un spiežas pret tevi." Bet Jēzus sacīja: "Kāds man pieskārās; Es zinu, ka spēks no manis ir izgājis. Tad sieviete, redzot, ka nevar palikt nepamanīta, nāca trīcēdama un nokrita viņam pie kājām. Visu cilvēku klātbūtnē viņa pastāstīja, kāpēc viņa viņam pieskārās un kā viņa acumirklī tika dziedināta. Tad viņš viņai sacīja: "Meitiņ, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ejiet ar mieru."

Šeit mēs pamanīsim, ka pat nerunājot ar Dievu, viņa piedzīvoja Dieva brīnumu savā dzīvē, viņas asiņošana apstājās, kas nozīmē, ka mums ir jālūdz Dievam, ko mēs vēlamies, atklāti vai slepeni, jo Bībele saka, ka mūsu Dievs kas redz mūsu sirdi, tas uzklausīs mūsu lūgšanas.

 • Kungs Jēzu, tu redzi manas sirdis, tu pazīsti manu sirdi, tu zini, ko es gribu, tu zini manu dziļāko vēlmi, tos, par kuriem es varu atklāti runāt, un tos, par kuriem es varu, lūdzu, Kungs Jēzus, izpildi man manu lūgumu Jēzus vārdā
 • Tāpat kā jūs dziedinājāt sievieti ar asins slimībām, lūdzu, Jēzus Jēzus vārdā dziedina mani no visām manām slimībām.

Jāņa 4. pret 46-53

Vēlreiz viņš apmeklēja Kānu Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni vīnā. Un bija kāds ķēniņa ierēdnis, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Kad šis vīrs dzirdēja, ka Jēzus ir ieradies Galilejā no Jūdejas, viņš piegāja pie viņa un lūdza, lai viņš nāk un dziedina viņa dēlu, kurš bija tuvu nāvei. "Ja jūs neredzēsit zīmes un brīnumus," sacīja Jēzus, "jūs nekad neticēsit." Karaliskā amatpersona sacīja: "Kungs, nāciet lejā, pirms nomirst mans bērns. "Ej," Jēzus atbildēja, "tavs dēls dzīvos." Vīrietis paklausīja Jēzum un aizgāja. Kamēr viņš vēl bija ceļā, kalpi viņu sagaidīja ar ziņu, ka zēns dzīvo. Kad viņš jautāja, kad dēlam kļuva labāk, viņi viņam atbildēja: "Vakar vienā pēcpusdienā drudzis viņu pameta." Tad tēvs saprata, ka tieši šajā laikā Jēzus viņam bija sacījis: “Tavs dēls dzīvos.

Jēzus šeit deva solījumu, Viņš vienmēr izpilda to, ko viņš saka, ka darīs. Viņš noteikti darīs to, ko Viņš saka, ka darīs, un darīs to, ko jūs viņam prasāt, mums tikai viņam jāuzticas un jātur Viņa solījumi.

 • Kungs Jēzu, kad jūs dziedinājāt karaliskā ierēdņa dēlu, lūdzu, dziediniet mani visās jomās, kuras esat piedzīvojis vilšanos, neveiksmes, atpalicību
 • Tēvs, es lūdzu, lai jūs Jēzus vārdā mani attīra no visu veidu slimībām 
 • Ļaujiet jūsu dziedināšanas rokām nākt pār mani, un mana māja tiek turēta Jēzus vārdā.
 • Tavs vārds saka pēc tavām svītrām, ka esmu izveidots caurumā, nomazgā un notīri mani, Kungs, un nomazgā visus šķēršļus, kas mani un manus panākumus saista Jēzus vārdā.

Atzīmējiet 10 pret 27

Jēzus paskatījās uz viņiem un sacīja: "Cilvēkam tas nav iespējams, bet ne Dievam; Dievam viss ir iespējams."

 • Viss ir iespējams tam, kurš tic Dievam, un nekas nav neiespējams Lai Dievs dara. Viņš visu dara skaistu savā laikā un noteikti neļaus ciest Saviem bērniem.
 • Kungs nokārto visu manā dzīvē, ko man šķiet neiespējami sasniegt Jēzus vārdā 
 • Kungs Jēzus vārds ceļš, kur man nav ceļa, tu esi mans ceļa atradējs Kungs Jēzu, virzi manus ceļus, Kungs Jēzu, un atdzīvini manas svētības, pirms šis gads beidzas Jēzus vārdā

Jeremijas 32: 27

Es esmu Tas Kungs, visas cilvēces Dievs. Vai man kaut kas ir par grūtu?

Jēzum nekas nav par grūtu, atceries mīļos, Viņš dziedināja slimos, Viņš attīra cilvēkus no viņu vājībām, Viņš radīja ceļu tur, kur, šķiet, nav ceļa.

 • Kungs Jēzus rada man ceļus tur, kur, šķiet, nav iespējas Jēzus vārdā 
 • Jūs pasūtījāt izraēliešu ceļus un pat izveidojāt ceļu, kur Sarkanā jūra varēja kalpot par barjeru, kas nozīmē, ka jums nav nekā grūti darīt, Kungs Jēzus Jēzus vārdā dod man ceļu visos manas dzīves aspektos un atzaros.

Lūka 9: 16-17

Viņš, paņēmis piecas maizes un divas zivis, paskatījās uz debesīm, pateicās un salauza. Tad viņš tos iedeva mācekļiem, lai tie izdalītu ļaudīm. Viņi visi ēda un bija sātīgi, un mācekļi savāca divpadsmit grozus pāri palikušo gabalu.

Redziet, ko mūsu dārgais Kungs Jēzus Kristus spēj paveikt. Viņš dara Savas lietas brīnišķīgos veidos. Kas var aptvert Tā Kunga ceļus. Viņš radīja to, kas nebija pietiekami, lai pabarotu nirušos cilvēkus, nekā pietiekami, lai pabarotu nirušos tūkstošiem cilvēku

 • Mans tēvs, Jēzus vārdā es saņemu dubultas svētības laulībā, finansiāli, izrāvienu ziņā un visos manas dzīves aspektos
 • Es sāku piedzīvot labas lietas, kas ir ārpus cilvēka domāšanas
 • Es sāku baudīt lielu žēlastību, Tā Kunga bagātīgās labvēlības žēlastību 

Jeremijas 17: 14 

Dziedini mani, Kungs, un es būšu dziedināts; izglāb mani, tad es būšu izglābts, jo tu esi mana slava.

Ja esat slims, varat izmantot šo konkrēto pantu, lai lūgtu Dievam dievišķu dziedināšanu, vai, kad jums ir nepieciešams dievišķs izrāviens, Tas Kungs vienmēr ir gatavs izstiept savas dziedinošās rokas mūsu labā.

 • Kungs Jēzu, es lūdzu, lai tu mani pilnībā izdziedini no jebkāda veida slimībām, neatkarīgi no tā, vai tā ir garīga slimība, garīgs uzbrukums Jēzus spēcīgajā vārdā.
 • Svētie Raksti saka, ka Kristus ir uzņēmies visas manas vājības un ir dziedinājis visas manas slimības. Tēvs, es runāju par savu dziedināšanu realitātē Jēzus Kristus vārdā. 

James 5: 14-15 

Vai kāds no jums ir slims? Lai viņš piesauc draudzes vecākos un lai viņi lūdz par viņu, svaidot viņu ar eļļu Tā Kunga vārdā. Un ticības lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzmodinās. Un, ja viņš ir izdarījis grēkus, viņam tiks piedots.

Kungs nekad neguļ un neguļ, viņš vienmēr ir gatavs uzklausīt, tāpēc viņš ir devis mums pilnvaras pasludināt labas lietas un pilnīgu dziedināšanu mūsu dzīvē.

 • Tēvs Kungs, dari mani veselu, atbrīvo mani no slimībām, dziedini manas finanses, visos manas dzīves aspektos esmu piedzīvojis slimības, Kungs Dievs, Dievs, dziedini mani Jēzus vārdā 
 • Tu esi visas miesas Dievs, un tev nav nekā neiespējama. Es nolemju, ka tu atjaunosi manu veselību ar savu vareno spēku un padarīsi mani veselu Jēzus Kristus vārdā. 

Ebrejiem 2: 4 

Kaut arī Dievs liecināja ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem brīnumiem, un ar Svētā Gara dāvanām, kas tika izdalītas pēc viņa gribas.

 • Ak, Kungs, sāc manā dzīvē demonstrēt savus brīnumus 
 • Jūs savā vārdā teicāt, ka, ja mani cilvēki neredzēs brīnumus, viņi neticēs, ka jūs eksistējat, parādiet savas zīmes un brīnumus caur mani Jēzus vārdā. Āmen 

KTIKAI SKATIES TV KATRU DIENU LĪDZEKĻU TV YOUTUBE
ABONĒT NOW
Iepriekšējais rakstsLūgšanas punkti par brīvību pret dēmoniskajiem nolaupītājiem
Nākamais raksts5 veidi, kā kļūt par spēcīgu lūgšanu sievu un māti
Mani sauc mācītājs Ikechukwu Chinedum, es esmu Dieva vīrs, kurš ir kaislīgs par Dieva kustību šajās pēdējās dienās. Es ticu, ka Dievs ir devis spēku katram ticīgajam ar dīvainu žēlastības kārtību, lai parādītu Svētā Gara spēku. Es uzskatu, ka nevienu kristieti nedrīkst apspiest velns, mums ir Spēks dzīvot un staigāt valdībā caur lūgšanām un Vārdu. Lai iegūtu papildinformāciju vai konsultācijas, varat sazināties ar mani pa e-pastu dailyprayerguide@gmail.com vai tērzēt ar mani WhatsApp un Telegram pa tālruni +2347032533703. Tāpat es labprāt uzaicināšu jūs pievienoties mūsu spēcīgajai 24 stundu lūgšanu grupai telegrammā. Noklikšķiniet uz šīs saites, lai pievienotos tūlīt, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Lai Dievs tevi svētī.

3 KOMENTĀRI

 1. Es pateicos Dievam par brīnuma pantiem un esmu tik uzmundrināts. no šī vakara būšu aizņemta ar lūgšanu, izmantojot šos padomus, un es uzskatu, ka mana vīzas intervijas datums un apstiprināšana ir ceļā. mana vīza tika atteikta 8. gada 2022. septembrī. Man ir paredzēts ceļot šonedēļ, un mani draugi šobrīd mācās, un mana vēlā ierašanās ir 14. septembrī, tāpēc mums kā cilvēkiem mēs neko nevaram darīt. , Man vajag dievu brīnumu, lai iejauktos. tiešām man vajag brīnumu no augšas. vīzu darbinieki man teica, ka nav iespējams noteikt tuvāko interviju datumu, drīzāk tiks pārcelts tālu, nekā es gaidīju, bet ar šo Dievu, mēs kalpojam, ir jānotiek kaut kam dīvainam. Kungs, man šodien vajadzīgs tavs brīnums. pievienojies man lūgšanās svētie.

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Šī vietne izmanto Akismet, lai samazinātu surogātpastu. Uzziniet, kā tiek apstrādāts jūsu komentārs.