25. psalms nozīmē dzejolis ar pantu

0
21891
25. psalms nozīmē dzejolis ar pantu

Šodien mēs izpētīsim 25. psalma grāmatu, kas nozīmē dzejolis pa pantiem. Šo psalmu, tāpat kā daudzu citu psalmu, ir uzrakstījis karalis Dāvids, Izraēlas valdnieks un lielākais karalis, kurš jebkad ir apbēdinājis zemi. 25. psalms ir dziesma, kurā lūgts Visvarenais Dievs mūs parādīt žēlsirdība un līdzjūtība kur mums tas visvairāk vajadzīgs.

Arī 25. psalms lūdz Dievu glābt mūs no cilvēku pārmetumiem. Šajā pašreizējā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, diezgan daudzi cilvēki pacietīgi gaida mūsu sabrukumu, it īpaši kā kristieši, lai viņi varētu mūs izsmiet un slikti runāt par Dievu, kuram mēs kalpojam. Ķēniņš Dāvids tāpat kā daudzi no mums, lai šie cilvēki gaidītu, lai viņu apkaunotu, 25. psalms ir rakstīts, lai lūdz Dievu, lai viņš glābtu viņu no pretinieku plāniem. Tātad arī mums, kas dienu un nakti piesaucam Dieva vārdu, un mums, kas esam atteikušies kompromitēt savu ticību, 25. psalmam vajadzētu būt mūsu himnai dienā un naktī, lai vienmēr atgādinātu Dievam atcerēties savus solījumus attiecībā uz tiem, kas Viņam tic.

Konstatējis, ka 25. psalms galvenokārt ir saistīts ar lūgumu Dievam mūs glābt pārmetums vai kauns ir svarīgi, lai mēs labāk izprastu katru no šiem brīnišķīgajiem rakstiem.

KTIKAI SKATIES TV KATRU DIENU LĪDZEKĻU TV YOUTUBE
ABONĒT NOW

25. psalms nozīmē verse verse

1. un 2. pants jums, ak, Kungs, es paceļu savu dvēseli. Ak, mans Dievs, es paļāvos uz Tevi; Ļaujiet man nekautrēties; Neļauj maniem ienaidniekiem triumfēt pār mani

Šis pirmais un otrais 25. psalma pants runā par pilnīgu mūsu dzīves nodošanu Dievam, visas rūpes veltot Viņam kā mūsu ticības autoram un pabeigtājam. Arī pirmie divi panti lūdz, lai Dievs nepieviļ mūsu cerības. Atgādināsim, ka Rakstos teikts, ka taisnīgo cerības netiks samazinātas. Arī šie panti meklē Dieva uzvaru pār ienaidnieku.


3. un 4. pants Patiešām, lai neviens, kas jūs gaida, nekautrējas; Lai kaunējas tie, kas nodevīgi rīkojas bez iemesla. Parādi man, Kungs, savus ceļus; Māci man savus ceļus.

25. psalma trešais un ceturtais pants runā arī par lūgšanu Visvarenajam Dievam. Šajos pantos karalis Dāvids lūdza Dievu, lai viņš neliktu viņu apkaunot, un lūdza Dievu, lai tie, kas nodarbojas ar nodevību, būtu apkaunoti. Arī šajos pantos mēs varam lūgt uzzināt Dieva ceļu.

5. un 6. pants ved mani savā patiesībā un māci, jo Tu esi manas pestīšanas Dievs; Uz Tevi es gaidu visu dienu. Atceries, Kungs, tavas maigās žēlastības un savas mīlošās laipnības, jo tās ir no seniem laikiem.

25. psalma piektais un sestais pants parādīja, ka cilvēks meklē visu, ko viņš dara, Dieva padomu. Pants piecas dienas ved mani uz tavu patiesību un māca; Tas izskaidro, ka mēs kā cilvēki paši neko nezinām, izņemot Dievu, kurš māca un parāda mums ceļu, kas mēs varētu staigāt tumsā.

7. un 8. pants neatcerieties manas jaunības grēkus, ne arī savus pārkāpumus; Atceries mani pēc Tavas žēlastības, Kungs, Tava labestības dēļ.

Šī psalma 7. un 8. pants lūdz Dievam piedošanu, jo īpaši par grēkiem, kurus cilvēks ir izdarījis jaunības dienās. Jaunības dienas šeit nav tikmēr mēs vieni vieni, tas var nozīmēt arī mūsu šausmīgās vecās dienas pirms mēs pieņēmām Kristu par Kungu un glābēju. Lielākā daļa no mums ir darījuši briesmīgas lietas, vēl atrodoties pasaulē. Tāpēc šis pants lūdz Dieva žēlastību mūsu dzīvē un meklē viņa piedošanu par katru slikto, ko esam izdarījuši.

8. un 9. pants ir Kungs labs un taisns; Tāpēc Viņš māca grēciniekus tādā veidā. Pazemīgais Viņš vada taisnīgumu, un pazemīgais Viņš māca savu ceļu.

Šie divi panti atzīst faktu, ka Dievs savā darbībā ir taisnīgs un taisns. Dievs saprot, ka grēcinieks ir tāds kā mazulis, kurš neko nezina, tāpēc pats Dievs grēciniekam māca taisnību. Cilvēka dabisko stāvokli raksturo ļaundarība, tomēr Dieva gars palīdz iemācīt grēciniekam Dieva ceļu.

10. un 11. pants. Visi Tā Kunga ceļi ir žēlsirdība un patiesība tiem, kas ievēro Viņa derību un Viņa liecības. Tava vārda dēļ, ak, Kungs, piedod manu netaisnību, jo tā ir liela.

Dievs ir Augstākā būtne, viņš nekad nenožēlo savus vārdus. Šie divi panti atzina faktu, ka Dieva ceļš ir žēlsirdība un patiesība un Dievs vienmēr tur savu derību. Būtībā, ja Dievs kaut ko ir apsolījis, viņš to noteikti piepildīs. Tā otrā panta daļa joprojām lūdz Dievu piedot visas netaisnības, kas var kavēt Dieva solījumus piepildīties.

12. un 13. pants. Kas ir cilvēks, kurš baidās no Tā Kunga? Viņš mācīs tā, kā viņš izvēlas. Viņš pats dzīvos labklājībā, un viņa pēcnācēji iemantos zemi.

Atcerieties, ka Svētie Raksti saka, ka Gudrības sākums ir Kunga bailes. Šis pants uzsvēra, ka cilvēks, kurš bīstas Kunga, Dievs mācīs viņam savus ceļus. Šis cilvēks visu mūžu neizies no Dieva gribas. Šāda veida cilvēki vienmēr pildīs mērķi neatkarīgi no tā, cik grūti likās, jo Dievs virzīs savus soļus ceļā.

14. un 15. pants Kunga noslēpums ir tiem, kas Viņu baidās, un Viņš viņiem parādīs savu derību. Manas acis vienmēr ir vērstas uz To Kungu, jo Viņš manas kājas izraus no tīkla.

Tā Kunga noslēpums ir pie viņiem, kas baidās no Tā Kunga. Tas burtiski nozīmē, ka D neko neslēpj no cilvēka, kurš viņu baidās un viņam pakļaujas. Praktisks piemērs ir tēvs Ābrahāms. Ābrahams paklausīja Dievam, jo ​​viņš baidījās no Dieva. Un Bībelē bija ierakstīts, ka Dievs teica, ka es neko nedarīšu, nepasakot to savam draugam Ābrahāmam. Šādu cilvēku nekas nenoķers neziņā, nekas tādu nepārsteigs. Dievs šādam cilvēkam burtiski atklās dziļas lietas un vēl vairāk noslēpumu.

16. un 17. pants pagriezieties pret mani un apžēlojieties par mani, jo es esmu pamests un nomocīts. Manas sirds nepatikšanas ir palielinājušās; Izvelciet mani no manām ciešanām!

16. un 17. pants lūdz Dievu, lai viņš apžēlojas par ciešanām. Tas saka: pagriezieties pret mani un apžēlojieties mani. Tas, kam Dievs šķiet, noteikti atradīs žēlastību.

18. un 19. pants Paskaties uz manām ciešanām un sāpēm un piedod visus manus grēkus. Apsveriet manus ienaidniekus, jo viņu ir daudz, un viņi mani ienīst ar nežēlīgu naidu.

Kad jums vairs nav kur vērsties, tas ir labākais laiks, kad lūgšanās atgriezties pie Dieva. Šie psalma panti lūdz Dievu paskatīties uz viņu un redzēt visas viņa ciešanas, piedot viņa grēkus un izglābt viņu. Atcerieties, ka Israēla bērni gadiem ilgi atradās Ēģiptē, līdz viņi sauca Dievu, kad nāca palīdzība.

20. un 21. pants saglabā manu dvēseli un atbrīvo mani; Lai man nav kauns, jo es uzticos Tev. Ļaujiet integritātei un taisnībai saglabāt mani, jo es gaidu jūs.

Šis pēdējais 25. psalma pants lūdz Dievu atbrīvot savu dvēseli. Šis pants atkārto to, ka viņš uzticas Tam Kungam un viņu nedrīkst kaunināt.

22. pants Izpirk Izraēlu, ak, Dievs, no visām viņu nepatikšanām!

Dāvids noslēdza psalmu, lūdzot Dievu, lai viņš Israēlu izpirks līdzšinējā godībā.

Kad man vajag šo psalmu?

Jums varētu rasties jautājums, kad tieši jums ir nepieciešams šis psalms. Zemāk varat iepazīties ar dažām situācijām, kad jums vajadzētu izmantot 25. psalmu.

  • Ikreiz, kad jūs uztraucaties par nākotni
  • Kad jūs nobijāties, ka jūs varētu nonākt kauns
  • Kad ir tik daudz pretinieku, kas meklē jūsu krišanu
  • Kad vēlaties atklāsmi no Dieva par noteiktām lietām
  • Kad jums nepieciešama Žēlsirdība
  • Ikreiz, kad vēlaties pateikt lūgšanu par izpirkšanu

25. psalma lūgšanas

  • Kungs Dievs, es lūdzu, lai ar savu žēlastību tu man iemācīsi, kādu ceļu dzīvē iet Jēzus vārdā.
  • Kungs, tavs vārds saka, ka Tā Kunga noslēpums ir ar tiem, kas viņu bīstas, es lūdzu, lai tu Jēzus vārdā sāc man atklāt slepenas lietas.
  • Es lūdzu par manu grēku un grēku piedošanu, Kungs man piedod Jēzus vārdā.
  • Taisnīgais Tēvs, es lūdzu, lai jūs mani atbrīvosit un nemulsināsit mani Jēzus vārdā.

KTIKAI SKATIES TV KATRU DIENU LĪDZEKĻU TV YOUTUBE
ABONĒT NOW
Iepriekšējais raksts8. psalms Ziņojuma dzejolis pa pantam
Nākamais rakstsPSALM 39 Kas nozīmē Dzejnieka dzejolis
Mani sauc mācītājs Ikechukwu Chinedum, es esmu Dieva vīrs, kurš ir kaislīgs par Dieva kustību šajās pēdējās dienās. Es ticu, ka Dievs ir devis spēku katram ticīgajam ar dīvainu žēlastības kārtību, lai parādītu Svētā Gara spēku. Es uzskatu, ka nevienu kristieti nedrīkst apspiest velns, mums ir Spēks dzīvot un staigāt valdībā caur lūgšanām un Vārdu. Lai iegūtu papildinformāciju vai konsultācijas, varat sazināties ar mani pa e-pastu dailyprayerguide@gmail.com vai tērzēt ar mani WhatsApp un Telegram pa tālruni +2347032533703. Tāpat es labprāt uzaicināšu jūs pievienoties mūsu spēcīgajai 24 stundu lūgšanu grupai telegrammā. Noklikšķiniet uz šīs saites, lai pievienotos tūlīt, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Lai Dievs tevi svētī.

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Šī vietne izmanto Akismet, lai samazinātu surogātpastu. Uzziniet, kā tiek apstrādāts jūsu komentārs.