27. psalms Aizsardzības lūgšanu punkti

0
3946

Psalms 27: 1 Tas Kungs ir mana gaisma un mana pestīšana; no kā man baidīties? Tas Kungs ir manas dzīves spēks; no kā man baidīties? 27: 2 Kad ļaundari, pat mani ienaidnieki un mani ienaidnieki, nāca uz mani, lai ēst manu miesu, viņi paklupa un nokrita. 27: 3 Lai arī karaspēkam vajadzētu nometni pret mani, manai sirdij nav jābaidās: lai arī pret mani būtu jācīnās karš, es tajā pārliecināšos.

Gada grāmata Psalms ir tik spēcīga lūgšanu grāmata Bībelē, ka Dieva spēks psalmu grāmatā nekad nevar būt izsmelts. Šodien mēs apskatīsim 27. psalma aizsardzības lūgšanas punktus. Vai jūs satrauc ienaidnieki?, vai jūs ciešat no sadzīves ļaundarība or sadzīves burvība? Šis psalms ir ļoti spēcīgs psalms, lai pārvarētu ienaidnieku spēkus pret jūsu dzīvi. Es aicinu jūs lūgt šos lūgšanas punktus ar ticību un ceru, ka Dievs parādīs sevi spēcīgu jūsu dzīvē. Jēzus vārdā neveiksies visi jūsu dzīves un likteņa ienaidnieku plāni.

Tas Kungs ir tava gaisma un tavs glābšana, therefore, you don’t need to fear any enemy. The Lord is the stronghold of your life, therefore no enemy can harm you. This are power words from the Lord to you, i encourage you read the whole book of psalms 27, before you begin to engage this prayers for protection. Its only when you have understanding of the Word of God concerning you that you can maximise it in your Life. No devil can harm a child of God, no spell and enchantment can harm a child of God. When your enemies gather against you, they will all stumble and fall, because the Lord is with you. His protection is ever present with you. I want you to pray this psalm 27 prayer points with a victors mentality. Pray it with boldness knowing fully well that you cannot be a victim of the devil. Every plans of the enemy concerning your life must fail today in Jesus name. Every arrow of darkness sent to you shall return to the sender in Jesus name. You are highly protected and blessed in Jesus name.

Lūgšanu punkti

1. Tas Kungs ir mana gaisma un pestīšana, tāpēc es atsakos baidīties no ienaidnieka Jēzus vārdā

2. Tas Kungs ir manas dzīves stipra puse, tāpēc Jēzus vārdā neviens ienaidnieka ierocis nevarēs prevalēt pār mani

3. Es paziņoju, ka Jēzus vārdā manā dzīvē nevaldīs nekāds ļaunums, ko man sūtīs ienaidnieki

4. Es paziņoju, ka ikviens dēmonisks miesas ēdējs un asiņu zīdītājs pēc manas dzīves paklupt un iekrist Jēzus vārdā
5. Katrs ļaunu vīriešu un sieviešu pulks, kas pulcējās pret mani, Jēzus vārdā izklīdīs ar uguni

6. Ak, kara Dievs, celies un uzbrūk visiem, kas karo pret manu likteni

7. Ikviens, kas vēlas, lai es miru, nomirs manā vietā Jēzus vārdā

8. Ikviens, kas mani ir pametis manās nepatikšanās, tiks apkaunots par manu celšanos Jēzus vārdā

9. Tēvs, neatlaid man mani uz manu ienaidnieku gribu Jēzus vārdā

10. Tēvs, neļauj maniem ienaidniekiem pēdējā laikā smieties manā dzīvē Jēzus vārdā.

11. Ļaundari tiek izdzīti no viņu pārkāpumu daudzuma Jēzus vārdā.

12. Ak, Kungs, lai visi mani ienaidnieki kautrējas un satraucas Jēzus vārdā.

13. Ak, Kungs, lai visi mani ienaidnieki saņem pēkšņu kaunu un lai viņu bultas atgriežas pie viņiem Jēzus vārdā.

14. Celies, ak, Kungs, savās dusmās un pacel sevi, jo naidošos no maniem ienaidniekiem.

15. Ak, Kungs, lai bezdievja ļaunums izbeidzas.

16. Ak, Kungs, sagatavo nāves instrumentus pret maniem vajātājiem.

17. Ak, Kungs, norīko savas bultas pret maniem vajātājiem.

18. Ak, Kungs, ļauj manas dvēseles ienaidniekiem iekrist bedrē, kuru viņi izraka.

19. Ak, Kungs, ļaujiet apspiesto ļaudīm nonākt uz viņu pašu galvas.

20. Ak, Kungs, lai ienaidnieka vardarbīgā darīšana nonāk uz viņa paša ceļa.

21. Kungs, ļauj maniem ienaidniekiem krist un iet bojā tavā klātbūtnē.

22. Kungs, ļauj ienaidnieka tīklam ķerties pie savām kājām.

23. Ļaujiet ļaunajiem tikt Jēzus vārdā ierīcēs, kuras viņi ir iedomājušies.

24. Kungs, lauz nelabajai roku manā dzīvē Jēzus vārdā.

25. Lai Jēzus vārdā tiek pavairotas manu ienaidnieku bēdas

26. Celies, Kungs, sarūgtini ienaidnieku un atbrīvo manu dvēseli no ļaunajiem Jēzus vārdā

27. Lai Jēzus vārdā pērkons, krusa, akmeņogles, zibens un bultas no Tā Kunga izkliedē ienaidnieka spēkus.

28. Kungs, iedod man manu ienaidnieku kaklus.

29. Jēzus vārdā visus apspiedējus sita mazos kā putekļus vēja priekšā.

30. Ļaujiet viņiem izmest kā netīrumus ielās uz Jēzus vārda

Paldies Jēzum

Sludinājumi

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit