30 lūgšanas par piedošanu un norādījumi

1
3045

1 John 1: 8 Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām sevi, un patiesība nav mūsos. 1: 9 Ja mēs atzīstam savus grēkus, viņš ir uzticīgs un taisnīgs, lai piedotu mums mūsu grēkus un attīrītu mūs no visām netaisnībām.

Mēs kalpojam mīlošam un žēlsirdīgam Tēvam. Kurš ir gatavs mums piedot visus mūsu grēkus un tīrīt mūs no visas netaisnības. Nav grēka, ko Dievs nevar piedot, nav arī tādu pārkāpumu, ko Dievs nespētu šķīstīt; viss, kas jums jādara, ir jāpieņem Jēzum pilnīgs upuris par jūsu grēkiem, un jūs tiksiet taisni kopā ar Dievu un Viņa priekšā. Šodien mēs apskatīsim 30 piedošanas un norādīšanas lūgšanas. Šie lūgšanas punkti atvērs acis tēvu mīlestībai, kad jūs saņemsit Viņa žēlsirdība un žēlastība Jēzus vārdā. Lūdziet šīs lūgšanas šodien ar ticību un paļaujieties, ka Dievs jums piedos visus jūsu grēkus Jēzus vārdā.

Grēks ir velna daba cilvēka miesā. Ikreiz, kad grēkojam, rīkojamies atbilstoši savai cilvēciskajai dabai, neviens nevar izpatikt Dievam, kurš darbojas miesā, mums ir vajadzīga Dieva žēlastība un žēlsirdība, lai miesā pārvarētu grēku. Ikviens Dieva bērns ir ticīgs Dieva priekšā caur ticību Kristum, kad viņš piedzimst no jauna, Svētais Gars ienāk šīs personas dzīvē, Svēto Garu misija ticīga cilvēka dzīvē ir iemācīt šim ticīgajam dzīvot kā Kristus. Katram no jauna dzimušajam Dieva bērnam jāaug pestīšanā. garīgā izaugsme ir nepārtraukts process, un, kamēr atrodamies tajā, mēs pieļaujam kļūdas šeit un tur, laiku pa laikam izdarām grēku, šajā vietā nāk Dieva piedošana. Ikreiz, kad jūs kļūdāties vai izdarījat grēku kā Dieva bērns , jūs vienkārši skrienat uz Viņa žēlastības troni, lai saņemtu žēlastību un žēlastību, lai turpinātu skrējienu, Ebreju 4:16. Šīs lūgšanas par piedošanu un norādījumiem ienesīs drosmes garu jūsos Jēzus vārdā.

Piedošana ir Dieva dāvana visiem no jauna dzimušajiem ticīgajiem. Grēka dēļ tev nav iemesla aizmukt vai bēgt no Dieva. Bēgšana no Dieva grēka dēļ ir gluži kā slims cilvēks, kurš bēg no slimnīcas savas slimības dēļ. Kristus ir miris par grēkiem, Viņš ir samaksājis cenu par katru jūsu izdarīto grēku vai kļūdu un Viņš ir sūtījis Savu Svēto Garu, lai mācītu jūs dzīvot pareizi. Viņš ir arī nodrošinājis neierobežotu vietu uzlabošanai, šo istabu sauc par piedošanu. Es aicinu jūs šodien lūgt šīs lūgšanas ar ticību, saņemt Dievam piedošanu un vadību savā dzīvē, kā arī saņemt žēlastību vienmēr dzīvot tāpat kā Kristus Jēzus vārdā. Esi svētīts

Lūgšanu punkti

1. Ak, Tēvs, apžēlojies par mani saskaņā ar Tavu Mīlošo laipnību

2. Tēvs ar jūsu žēlsirdību un labestību izdzēš katru grēka rokrakstu pret mani Jēzus vārdā

3. Tēvs, neved mani kārdināšanā, bet atbrīvo Jēzu no visa ļaunuma

4. Tēvs, atbrīvo mani no grēkiem, kas ir pārāk spēcīgi man.

5. Tēvs, atbrīvo mani no grēcīgām atkarībām Jēzus vārdā

6. Tēvs, neļauj maniem grēkiem publiski samulsināt tavu vārdu Jēzus vārdā

7. Tēvs, apklusiniet katra apsūdzētāja balsi, kas Jēzus vārdā norāda uz manis pirkstu apsūdzēšanu

8. Tēvs, atļauj, ka žēlsirdība gūst virsroku pār katru tiesas spriedumu, kas pret mani notiek Jēzus vārdā

9. Ļaujiet man, Kungs, dzīvot svēti Jēzus vārdā

10. Ļaujiet man, Kungs, dzīvot taisnīgi Jēzus vārdā

11. Tēvs, mana pestīšana nav balstīta uz manu sniegumu, bet gan uz Kristus sniegumu, dod man iespēju turpināt rādīt Kristu citiem Jēzus vārdā.

12) .Kungs, žēlastības un žēlsirdības pilns, apžēlojies par visiem maniem grēkiem, lai es šodien redzētu Tavu seju Jēzus vārdā.

13). Ak, Kungs, lai tava žēlsirdība aizsedz manus grēkus šodien un mūžīgi Jēzus vārdā.

14) .Tēvs, es stājos pret katru ļaunu viltu garu, kas ienes manā dzīvē netaisnību, ļaujiet viņiem mūs šodien iznīcināt Jēzus vārdā

15). Ak, Kungs, glāb mani no visām netaisnībām manā dzīvē, kas man liek celties un krist Jēzus vārdā.

16). Ak, Kungs, katru netaisnības darbu manā dzīvē, kas atgriezīs mani pasaulē, es tos iznīcinu Jēzus vārdā.

17). Ak, Kungs, ļauj man saņemt Tavu asiņu attīrīšanos no visiem maniem šodien grēkiem, lai es uzvarētu savās lūgšanās Jēzus vārdā.

18). Ak, Kungs, atbrīvo mani no melo Jēzus vārda gara.

19). Ak, Kungs, atbrīvo mani no netiklības grēka Jēzus vārdā.

20). Ak, Kungs, atbrīvo mani no acu iekāres grēka Jēzus vārdā.

21). Kungs, piedod manus grēkus šodien, lai es tiktu pasargāts no visa ļaunuma Jēzus vārdā.

22). Ak, Kungs, izdzēsti visas netaisnības zīmes no manas dzīves Je ??? sus vārdā

23). Ak, Kungs, lai daudz grēcinieku nav mana daļa Jēzus vārdā.

24). Ak kungs, tā kā es tagad esmu jauna radība, netiesā mani pēc visiem maniem grēkiem šodien Jēzus vārdā.

25). Ak, Kungs, jo tev ir vara piedot grēkus uz zemes, piedod šodien un piedod man manas vajadzības Jēzus vārdā.

26.) Ak, Kungs, atsaucies uz manu lietu un neļauj cilvēkam gūt virsroku manā dzīvē, jo esmu grēkojis Jēzus vārdā.

27). Būdams uzticīgs un taisnīgs Dievs, piedod visus manus grēkus, kad šodien tos atzīstu Jēzus vārdā.

28). Tēvs, ļaujiet cilvēkiem sākt manī redzēt jūsu gaismu un pagodināt jūs Jēzus vārdā

29. Tēvs, es saņemu žēlastību būt jums par goda trauku Jēzus vārdā

30 Paldies Jēzum, ka viņš man piedod Jēzus vārdā

Sludinājumi

1 KOMENTĀRS

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit