30 lūgšanas punkti par uzvaru ar Bībeles pantiem

1
5421

1 Korintiešiem 15:57 Bet paldies Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Katrs kristietis ir norīkots dzīvot uzvarošu dzīvi. Kristus mūs ir norīkojis dzīvot tā, lai dzīvotu kā uzvarētāji, nevis upuri. Dienā, kad jūs piedzimāt no jauna, jūs kļuvāt par uzvarošu Dieva bērnu, Dieva dzīve sāka plūst jūsu iekšienē. Tagad dzirdiet to, nekas nevar apturēt Dieva bērnu, nekas nevar jūs pārvarēt šajā dzīvē un ārpus tās. Šodien es esmu apkopojis lūgšanas punktus par uzvaru ar Bībeles pantiem. Šie lūgšanas punkti ļaus jums iekarot pretstatus un pieņemt uzvara ar spēku Jēzus vārdā. Bībeles panti, no otras puses, atvērs acis tam, kas tu esi Kristū Jēzū, tas pastiprinās tavu ticība kā jūs šodien apgalvojat savu uzvaru.

Kā ticīgie mēs esam uzvarējuši, mēs esam vairāk nekā iekarotāji, mūs nevar dominēt neviens cilvēks vai apstākļi. Jēzus ir iekarojis velnu un devis mums uzvaru Kristū. Šie lūgšanas punkti par uzvaru ar Bībeles pantiem atvērs mums acis, lai redzētu pabeigtos Kristus Jēzus darbus. Dievs caur Kristu mums ir devis spēku izsekot čūskām un skorpioniem, jo ​​mums ir vara pār visiem zināmajiem un nezināmajiem velniem. Mums tas nav jādara uzvarēt velns, Jēzus jau mūs pieveica velnu un deva mums uzvaru. Tāpēc kā ticīgam jums jābūt ticības piepildītam, nedrīkstat ļaut velnam tevi stumt, jums ir Jēzus vārda autoritāte, tāpēc izmantojiet to uz lūgšanu. Es šodien jūs mudinu kaislīgi lūgt šīs lūgšanas ar ticību, šie lūgšanas punkti par uzvaru un Bībeles panti garantēs jūsu ilgstošo uzvaru Jēzus vārdā.

Uzvaras lūgšanas punkti

1. Tēvs, es izlemju, ka visi mani ienaidnieki Jēzus vārdā nonāks viņu pašu slazdos.

2. Ak, Kungs, pārvērt manas cīņas par uzvaru Jēzus vārdā.

3. Ak, Kungs, es atsakos Tevi atlaist, ja vien Tu mani svētī Jēzus vārdā

4. Tēvs, es paziņoju, ka ikviens ļauns priekšdarbs pret manu dzīvi Jēzus vārdā būs neapmierināts.

5. Ak, Kungs, lai mans prieks, miers un svētības tiek pavairoti Jēzus vārdā.

6. Jēzus asinis, Jēzus vārdā atdaliet manu dzīvi no neveiksmes pārrāvumu malā.

7. Jēzus vārdā es atsakos gūt ļaunu ražu visās dzīves jomās.

8. Lai Jēzus vārdā būtu dievišķa labvēlība katrā dzīves svētīšanā.

9. Es atcēlu un noraidu ikvienu iedzimto nabadzību Jēzus vārdā.

10. Ļaujiet maniem dzīves pamatiem labot dievišķo labklājību Jēzus vārdā.

11.Oh Kungs, es saistu katru spēkavīru, kurš cenšas mani pazemot Jēzus vārdā

12. Tēvs piešķir man dievišķo taktiku un stratēģijas, lai turpinātu pieveikt un pakļaut ienaidnieku Jēzus vārdā.

13. Es saistos un paralizēju spēkavīru, kurš tiek nodarbināts vai deleģēts mani apkaunot Jēzus vārdā.

14. Lai visas manas dzīves lietas būtu pārāk karstas, lai mani ienaidnieki varētu ar tām manipulēt Jēzus vārdā.

15. Ak, Kungs, dod man pārdabisko gudrību pakļaut visus savus ienaidniekus Jēzus vārdā.

16. Ak, Kungs, lai visi mani pretinieki tiek apkaunoti Jēzus vārdā.

17. Ak, Kungs, es paziņoju, ka es iznākšu uzvarošs visās tiesas lietās, kuras man ir ar saviem ienaidniekiem Jēzus vārdā.

18. Es aizveru visas negatīvās durvis, kuras ienaidnieks varētu vēlēties atvērt, lai Jēzus vārdā man nodarītu ļaunumu.

19. Jūs, sātaniskie aģenti, es jums pavēlu Jēzus vārdā atbrīvoties no ceļa uz manu uzvaru šajā jautājumā.

20. Es atceļu visus dēmoniskos lēmumus un cerības, kas vērsti uz manu dzīvi Jēzus vārdā.

21. Katru ļaunu saķeri ar manu ķermeni, atlaid savu spēku Jēzus vārdā.

22. Es nolemju, ka nederīga grupa ir spēkā neesošs ļoti dēmonisks spriedums, kas vērsts pret mani Jēzus vārdā.

23. Es demontēju ar Jēzus asinīm katru ļauno ieroci, kas pret mani vērsts Jēzus vārdā.

24. Es izaicinu un apkaunoju katru sātanisko pravieti, kas Jēzus vārdā tiek nolīgts pret mani ar uguni.

25. Katru ļaunos sponsorus, kas atbalsta manus ienaidniekus, tagad iznīciniet !!! Jēzus vārdā.

26. Ļaujiet sātanisko apspiedēju pēdām Jēzus vārdā kļūt slidenām.

27. Svētā Gara uguns, Jēzus vārdā iznīcini katru pārmetumu manā dzīvē.

28. Es atsakos no visiem ļaunajiem noformējumiem un etiķetēm, kas man uzlikti uz dzīves Jēzus vārdā.
29. Ļaujiet nemieriem un apjukumam kristīt manu ienaidnieku nometni Jēzus vārdā.

30. Tēvs, es slēdzu katru sātanisko raidstaciju, kas bija veidota pret mani Jēzus vārdā.
Tēvs, es pateicos jums par manu uzvaru Kristū Jēzū.

22 Bībeles panti par uzvaru

1. 20. Mozus 1: 4-XNUMX
Kad izejat cīņā pret saviem ienaidniekiem un redzat zirgus, ratus un tautu vairāk nekā jūs, nebīstieties no viņiem, jo ​​Tas Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi, kas tevi izcēla no Ēģiptes zemes. Un, kad tuvojaties kaujai, priesteris tuvosies un runās ar tautu un sacīs viņiem: Klausieties, Izraēl, tuvojieties šai dienai cīņai ar saviem ienaidniekiem: lai jūsu sirdis nepieļaujas! noģībiet, nebīstieties un nekautrējieties, un nebīstieties viņu dēļ; lasiet vairāk.

2. 2 Hronikas 20:15

Un viņš sacīja: Klausieties, visi Jūda un Jeruzalemes iedzīvotāji, un tu, ķēniņš Jošafats, tā saki Tas Kungs jums: Nebīstieties un nebaidieties no šī lielā daudzuma. jo kauja nav jūsu, bet Dieva.

3. Psalms 18:35

Tu man esi devis arī savas pestīšanas vairogu; un tava labā roka mani ir apsēdusi, un tavs maigums mani ir padarījis lielu.

4. 1 Korintiešiem 15:57

Bet pateicība Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.
4. 2 Korintiešiem 2:14

Tagad paldies Dievam, kas mums visiem vienmēr uzvar Kristumā un padara mūsu zināšanas par visiem savām acīm redzamām.

6. Psalms 20: 7-8
Daži paļaujas uz ratiem, bet citi uz zirgiem, bet mēs atcerēsimies Tā Kunga, mūsu Dieva, vārdu. Viņi tiek nolaisti un nokrituši; bet mēs esam uzcēlušies un stāvam taisni.

7. 1 Samuēla 17: 45-47
Tad Dāvids sacīja filistietim: Tu nāc pie manis ar zobenu, ar šķēpu un ar vairogu, bet es nāku pie tevis Tā Kunga Cebaota, Israēla karaspēka Dieva, vārdā, kas tev ir, vārdā. izaicināts. Šī diena Tas Kungs tevi nodos manās rokās; un es tevi sitīšu un atņemšu tev galvu; un es nodošu filistiešu pulka līķus šodien gaisa putniem un zemes zvēriem; lai visa zeme zinātu, ka Izraēlā ir Dievs. Un visa šī sapulce zinās, ka Tas Kungs neglābj ar zobenu un šķēpu, jo cīņa ir Tā Kunga vara, un Viņš jūs nodos mūsu rokās.

8. Psalms 44: 3-7
Jo viņi nedabūja zemi, ko turēja ar savu zobenu, un viņu pašu roka viņus neglāba. Bet tava labā roka un tava roka, un tava sejas gaisma, jo tu viņiem biji labvēlīgs. Tu esi mans ķēniņš, ak, Dievs: pavēli nodot Jēkabu. Caur tevi mēs nospiedīsim savus ienaidniekus; caur tavu vārdu mēs tos izturēsim zem tiem, kas celsies pret mums. Lasīt vairāk.

9. Psalms 60: 11-12
Sniedziet mums palīdzību no nepatikšanām: velti ir cilvēka palīdzība. Caur Dievu mēs darīsim saudzīgi, jo tieši viņš nometīs mūsu ienaidniekus.

10. Psalms 146:3
Nepaļaujieties ne uz prinčiem, ne uz cilvēka dēlu, kuram nav nekādas palīdzības.
11. Salamana pamācības 21:31

Zirgs ir sagatavots cīņas dienai; bet drošība ir tā Kunga ziņā.

12. Psalms 118:15

Priecāšanās un pestīšanas balss skan taisno cilvēku telts: Tā Kunga labā roka rīkojas saudzīgi.

13. Romiešiem 8:28

Un mēs zinām, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu, tiem, kas ir aicināti saskaņā ar viņa mērķiem.

14. 2 Korintiešiem 4: 7-12
Bet mums ir šis dārgums māla traukos, lai spēka izcilība būtu no Dieva, nevis no mums. Mēs esam nemierīgi no visām pusēm, tomēr neesam uztraukti; mēs esam sašutuši, bet ne izmisumā; Vajā, bet nav pametis; nomest, bet neiznīcināt; lasīt vairāk.

15. 2 Korintiešiem 12: 7-10
Un lai es netiktu paaugstināts virs mēra ar atklāsmju pārpilnību, man tika dots ērkšķis miesā, sātana vēstnesis, lai mani bufetē, lai es netiktu paaugstināts virs mēra. Par to es trīs reizes lūdzu Kungu, lai tas no manis atkāpjas. Un viņš man sacīja: Man pietiek ar manu žēlastību, jo vājībā mans spēks ir pilnīgs. Tāpēc ar prieku es drīzāk slavēšu savas vājības, lai Kristus spēks gulētu uz mani. Lasīt vairāk.

16. Jesajas grāmata 44: 28-45
Tas, ko saka Kīrs: Viņš ir mans gans un veiks visu, kas man patika: pat sakot
Jeruzaleme, būsi būvēts; un uz templi, tiks likts tavs pamats. Tā saka Tas Kungs savam svaidītajam Kerijam, kura labo roku es esmu apsolījis, lai pakļautu tautas viņa priekšā; un es atraisīšu ķēniņu muguras, lai viņa priekšā atvērtu divus izliektos vārtus; un vārti netiks aizvērti; Es iešu tavā priekšā un sataisīšu šķību vietas: es saplīsīšu misiņa vārtus un iegriezīšu dzelzs stienīšus: lasīt vairāk.

17. Jesajas 41:25

18. Es esmu uzaudzis vienu no ziemeļiem, un viņš nāks. No saules uznākšanas viņš aicinās uz manu vārdu. Un viņš nāks pret prinčiem kā uz mirstinātāja, un kā podnieks apstrādā mālu.

19. Jesajas 45:13

Es viņu esmu uzaudzinājis taisnībā un vadīšu visus viņa ceļus: viņš būvēs manu pilsētu un atbrīvos manus gūstekņus ne par cenu, ne par atlīdzību, saka karaspēka kungs.

20. Ecēhiēla 33: 27-29
Saki viņiem tā: Tā saka Tas Kungs, Dievs; Tā kā es dzīvoju, tie, kas atrodas atkritumos, noteikti kritīs ar zobenu, un to, kas atrodas atklātā laukā, es došu nobarotajiem zvēriem, un tie, kas atrodas fortos un alās, mirs no sērga. Jo es likšu vismīļāko zemi, un viņas spēka pilieni vairs nenotiks; Un Israēla kalni būs izmiruši, un neviens tos nešķērsos. Tad viņi zinās, ka es esmu Tas Kungs, kad esmu nolicis zemi, kas ir vismīlākā visu viņu izdarīto negantību dēļ.

21. Apustuļu darbi 2:36

Tāpēc droši paziņojiet visiem Israēla namiem, ka Dievs ir darījis to pašu Jēzu, kuru jūs esat sitis krustā, gan Kungu, gan Kristu.

22. Apustuļu darbi 3: 17-18
Un tagad, brāļi, es domāju, ka jūs to darījāt neziņas dēļ, tāpat kā jūsu valdnieki. Bet tas, ko Dievs jau iepriekš bija parādījis visu savu praviešu mutē, ka jācieš Kristum, viņš to ir piepildījis.

Sludinājumi

1 KOMENTĀRS

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit