LŪGTĀJS PAR KAMERONAS Nāciju

0
2359
Lūgšana par Kamerūnu

Šodien mēs iesaistīsimies lūgšanā par Kamerūnas tautu. Kamerūna, kas rūpīgi atrodas Centrālāfrikas sirdī. Šī valsts agrāk bija Centrālās Āfrikas lepnums ekonomiskās izaugsmes, labvēlīgā dzīves ilguma, miera un vienotības ziņā. Valsts, kurā cilvēku dzīvība un asinis bija svētas. Valsts, kurā dabiskā nāve bija vienīgais veids, kā satikties ar Dievu. Vieta, kur cilvēku asinis netika izmantotas, lai nokrāsotu ielu sarkanu. Tur tiešām bija valsts, miera, pārredzamības un vienotības patvērums. Kas ir noticis ar kādreiz priecīgo Kamerūnas tautu, kur ir miers un vienotība, ko Kamerūnas tauta kādreiz baudīja bez traucējumiem. Šie un vēl daudzi citi bija jautājumi, no kuriem pieprasīja atbildes no Kamerūnas.

Ak, es zinu valsti, kurā morālā dekadence nekad netika dzirdēta vai zināma, vietu, kur negatīvi sociālie netikumi nebija redzami. Likums un kārtība ar Kunga bailēm bija etalons, uz kuru balstījās tauta. Tomēr viss ir pasliktinājies sliktāk. Šīs mierīgās Āfrikas mājas ir zaudējušas savu vibrāciju, morālā un sociālā dekadences ir uzbrukušas visai Kamerūnas tautai. Vājie tiek padarīti par vergiem, lai kalpotu stipriem mūžīgi, līdz viņš ir piemērots, lai atbrīvotu sevi.

Judging by the natural framework behind the creation of man, God made man to have Dominion over every other thing that has been created as explained in Genesis 1:26. God didn’t create man to have dominion his fellow man. It is obvious that greed has consumed the heart of most Cameroonians and this is the cause of catastrophe on the land, Proverbs 28:25 A greedy person stirs up a fight, but whoever trusts the LORD prospers.
Kamerūnas nācijas lūgšanas mirklis var atjaunot valsti līdzšinējā stāvoklī.

KĀPĒC JĀSLIKT LŪDZU PAR KAMERONU

Firstly, for the love of Cameroon, you are expected to say a Prayer for the nation of Cameroon. When you live something dearly, you wouldn’t want that thing to spoil. In the same vein, love your country wholeheartedly, love the continent of Africa dearly and you wouldn’t need someone to propel you to pray for it. God needs you and I to stand in gap for Cameroon, as explained in book of Ezekiel 22:30, “I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land so I would not have to destroy it, but I found no one.” Mums ir jābūt tiem, kas stāv spraugā, kas paceļ mūsu tautu ar visu tās labvēlību un trūkumiem Dieva troņa priekšā un lūdzas, lai Viņš turpina darboties mūsu vidū.

Turklāt, būdami ticīgi cilvēki, mēs esam cīnītāji, izdzīvojušie un iekarotāji caur Kristu Jēzu. Mums nevajadzētu tikai salocīt rokas, kad notiek kaut kas, mēs esam bijuši liecinieki diezgan daudziem cilvēkiem, pat ticīgiem, kas grūtību dēļ izskrien no savas valsts. Tas, kas ir noticis ar mūsu lūgšanu altāri, Jēkaba ​​5: 16b, daudz izmanto patiesā lūgšana.

LŪGUMS PAR KAMERONAS VALDĪBU

Viena no cilvēka problēmām ir tā, ka mēs uzskatām, ka mūsu vadītāji ir visvarenie, tātad, viņi ir labi paši par sevi un viņiem nav vajadzīgas lūgšanas. Bībele nebija kļūdaina, kad tā uzsvēra lūgšanu par mūsu vadītājiem. Lielākā daļa no mums ātri nosoda savus plānus tikai tāpēc, ka mums šķiet, ka viņiem nav jābūt autoritātes stāvoklī.

Note: There is no authority or power that will be without the consent of God Almighty, Romans 13:1  Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So the best you can do is stop worrying whether they are or not the right persons and start praying for them.

LŪGUMS PAR KAMERONAS PILSOŅIEM

Kamerūniešu, īpaši jauniešu, morālā banka ir bankrotējusi. Tāpat kā jaunieši ir Baznīcas gods, tāpat arī katras nācijas gods. Tēviem šeit ir ierobežots laika pavadīšanas laiks, agrāk vai vēlāk jaunieši šodien rīt atradīsies varas sfērā. Kamerūnas jaunības sirdīs ir jāpārvalda Dieva lietām.
Social decadence has taken the nation by storm. Cameroonians are no longer patriotic as they used to be. This is one of the devices of the devil to bring this nation down, let’s all endeavor to say a prayer for the nation of Cameroon.

LŪGUMS PAR KAMERONAS EKONOMIKU

There is no gainsaying that Cameroon pride herself for being one of the fastest-growing economies in sub-saharan Africa. The nation’s bigger source of revenue is the exportation of oil and gas, timber, mining, agriculture and many others. Also, Cameroon invest more money into healthcare than any other country in the sub-saharan region. However, scores of Cameroonians still die from the lack of basic health care due to lack of money. This has dent the properous economy of this country. A prayer for the economy of Cameroon will save other Cameroonians from dieing from the snares of poverty.

LŪDZU PAR BAZNĪCU KAMERONĀ

Šķiet, ka deģenerācija, kas ir skārusi Kamerūnu, nonāk arī baznīcā. Kamerūnā nav īstu kristiešu, kā tas bija agrāk. Atmodas uguns cilvēku prātos ātri mirst. Cilvēki sāk vērst savu sirdi pret Dievu, jo Baznīca strauji zaudē savu atdalīšanos no garīgās pasaules.
Kamerūnas baznīcās atkal jāatkārto neatšķaidīta ugunsmūra atdzimšana. Dieva garam ir jābūt tādam, kā tas ir baznīcās, vairāk nekā jebkad agrāk, kameroniešiem ir jājūt spēcīgs Dieva pieskāriens.

If all these will happen, the Churches in Cameroon must rise up and take their position. That’s is exactly where the church need your prayers.
Noslēgumā jāsecina, ka mūsu lūgšanas par Kamerūnas tautu palīdzēs viņiem izmantot savu patieso potenciālu un parādīt to tēlu, kādu Dievs viņiem patiesi vēlas.

LŪGTĀJU PUNKTI

1). Tēvs, Jēzus vārdā, pateicos par jūsu žēlsirdību un mīlestību, kas šo tautu ir uzturējusi kopš neatkarības atgūšanas līdz mūsdienām. 3:22

2). Tēvs, Jēzus vārdā, pateicos jums par to, ka līdz šim ar visiem līdzekļiem šajā tautā piešķīrāt mums mieru - 2Tesaloniešiem. 3:16

3). Tēvs, Jēzus vārdā, pateicas jums par vilšanos nelabajiem pret šīs tautas labklājību līdz šim brīdim - Ījabu. 5:12

4). Tēvs, Jēzus vārdā, pateicos jums par to, ka jūs esat noniecinājuši katru elles gājienu pret Kristus draudzes izaugsmi šajā tautā - Mateja. 16:18

5). Tēvs, Jēzus vārdā, pateicas jums par Svētā Gara kustību visā šīs tautas garumā un platumā, kā rezultātā baznīca pastāvīgi aug un paplašinās - rīkojieties. 2:47

6). Tēvs Jēzus vārdā izredzēto labā atbrīvo šo Tautu no pilnīgas iznīcības. - Genesis. 18: 24-26

7). Tēvs Jēzus vārdā izpirks šo tautu no visiem spēkiem, kas vēlas iznīcināt viņas likteni. - Hosē. 13:14

8). Tēvs, Jēzus vārdā, sūti savu glābšanas eņģeli, lai viņš atbrīvotu Kamerūnu no visiem iznīcības spēkiem, kas pret viņu ir novietoti - 2 Kings. 19: 35, psalms. 34: 7

9). Tēvs Jēzus vārdā izglābj Kamerūnu no visām elles grupām, kuru mērķis ir šīs tautas iznīcināšana. - 2 karaļi. 19: 32-34

10). Tēvs Jēzus vārdā atbrīvoja šo tautu no visiem iznīcības slazdiem, ko uzstādīja ļaundari. - Zefānija. 3:19

11). Tēvs Jēzus vārdā steidz jūsu atriebību pret miera un šīs tautas progresa ienaidniekiem un ļaujiet šīs tautas pilsoņiem izglābties no visiem ļaundaru uzbrukumiem - psalma. 94: 1-2

12). Tēvs Jēzus vārdā kompensē ciešanas visiem, kas traucē šīs tautas mieru un progresu, pat tad, kad mēs tagad lūdzamies - 2 tesaloniķieši. 1: 6

13). Tēvs Jēzus vārdā ļāva neatgriezeniski sagraut katru Kauņas Kristus draudzes nepārtraukto izaugsmi un paplašināšanos - Mateja. 21:42

14). Tēvs, Jēzus vārdā, ļaunu bezdievībai pret šo tautu izbeidzas pat tad, kad mēs tagad lūdzamies - psalmu. 7: 9

15). Tēvs, Jēzus vārdā, atbrīvojiet savas dusmas uz visiem šīs nācijas slepkavību izdarītājiem, kad jūs visiem tiem uzliekat uguni, dūmeni un briesmīgu satraukumu, tādējādi piešķirot pastāvīgu atpūtu šīs tautas pilsoņiem - psalmam. 7:11, Psalms11: 5-6

16). Tēvs, Jēzus vārdā, mēs izlemjam Kamerūnu izglābt no tumsas spēkiem, kas pretojas viņas liktenim - efeziešiem. 6:12

17). Tēvs, Jēzus vārdā, atlaid savus nāves un iznīcības instrumentus pret katru velna aģentu, kurš ir nolēmis iznīcināt šīs tautas krāšņo likteni - Psalms 7:13

18). Tēvs, caur Jēzus asinīm, atbrīvo savu atriebību ļaundaru nometnē un atjauno mūsu kā nācijas zaudēto slavu. -Isija 63: 4

19). Tēvs, Jēzus vārdā, lai ļaunais ļaunais iztēle pret šo tautu nokrīt uz viņu pašu galvas, kā rezultātā šī tauta attīstās - Psalms 7: 9-16

20). Tēvs, Jēzus vārdā, mēs pieņemam ātru spriedumu pret visiem spēkiem, kas pretojas šīs tautas ekonomiskajai izaugsmei un attīstībai - Ecclesiastes. 8:11

21). Tēvs, Jēzus vārdā mēs izlemjam par pārdabisku pavērsienu mūsu tautai Kamerūnai. - Deuteronomija. 2: 3

22). Tēvs, ar jēra asinīm mēs iznīcinām katru stagnācijas un vilšanās spēku, kas cīnās pret mūsu nācijas Kamerūnas attīstību. - 12.Mozus 12:XNUMX

23). Tēvs Jēzus vārdā, mēs izlemjam no jauna atvērt visas aizvērtās durvis pret Kamerūnas likteni. - Atklāsmes grāmata 3: 8

24). Tēvs Jēzus vārdā un ar gudrību no augšas virziet šo tautu uz priekšu visās jomās, tādējādi atjaunojot viņas zaudēto cieņu. -Esvētie.9: 14-16

25). Tēvs, Jēzus vārdā, sūti mums palīdzību no augšas, kas kulmināciju sasniegs šīs nācijas attīstībā un attīstībā. 127: 1-2

26). Tēvs Jēzus vārdā rodas un aizstāv Kamerūnā apspiestos, tāpēc zemi var atbrīvot no visa veida netaisnības. Psalms. 82: 3

27). Tēvs Jēzus vārdā nostiprina taisnīguma un taisnīguma valdību Kamerūnā, lai nodrošinātu viņas krāšņo likteni. - Daniels. 2:21

28). Tēvs Jēzus vārdā sauktu pie atbildības visus ļaunos šajā valstī, tādējādi nodibinot mūsu ilgstošo mieru. - Sakāmvārdi. 11:21

29). Tēvs, Jēzus vārdā, mēs izlemjam par taisnības iestiprināšanu visās šīs tautas lietās, tādējādi nodrošinot mieru un labklājību zemē. - Jesajas grāmata 9: 7

30). Tēvs ar Jēzus asinīm atbrīvo Kamerūnu no visa veida nelikumībām, tādējādi atjaunojot mūsu kā nācijas cieņu. -Svētības. 5: 8, Cakarija. 9: 11-12

31). Tēvs, Jēzus vārdā, ļaujiet visam jūsu mieram Kamerūnā valdīt, apklusinot visus nemieru izdarītājus šajā zemē. -2Tesalonieši 3:16

32). Tēvs Jēzus vārdā dod mums šīs nācijas vadītājus, kas ļaus tautai ienest lielāku mieru un labklājību. -1 Timotejam 2: 2

33). Tēvs Jēzus vārdā piešķir Kamerūnam visaptverošu atpūtu un ļauj tam visaugstākajai izaugsmei un labklājībai. - Psalms 122: 6-7

34). Tēvs, Jēzus vārdā, mēs iznīcinām ikvienu nemieru veidu šajā tautā, kā rezultātā mūsu ekonomiskā izaugsme un attīstība. -Psalms. 46:10

35). Tēvs, Jēzus vārdā, ļaujiet jūsu miera derībai tikt noslēgtai pār šo tautu Kamerūnu, tādējādi pievēršot viņu nāciju skaudībai. -Ezekiel. 34: 25-26

Tēvs, Jēzus vārdā, ļauj glābējiem parādīties zemē, kas izglābs Kamerūnas dvēseli no iznīcības - Obadijas. 36

37). Tēvs Jēzus vārdā sūta mums vadītājus ar nepieciešamajām prasmēm un godprātību, kas izvedīs šo tautu no meža - Psalms 78:72

38). Tēvs Jēzus vārdā nostāda vīriešus un sievietes, kas apveltīti ar Dieva gudrību, šīs valsts varas vietās, tādējādi ievedot šai tautai jaunu miera un labklājības valstībā - 41. Mozus grāmatā. 38: 44-XNUMX

39). Tēvs Jēzus vārdā no šī brīža ļauj tikai dievišķi novietotiem indivīdiem vadīt šīs nācijas vadības valdību visos līmeņos - Danielu. 4:17

40). Tēvs Jēzus vārdā audzina gudrās sirds vadītājus šajā valstī, ar kuru palīdzību tiks novērsti šķēršļi, kas kavē šīs tautas mieru un progresu. 9: 14-16

41). Tēvs, Jēzus vārdā mēs nonākam pret korupcijas postu Kamerūnā, tādējādi pārrakstot stāstu par šo tautu - efeziešiem. 5:11

42). Tēvs Jēzus vārdā atbrīvo Kamerūnu no samaitātu vadītāju rokām, tādējādi atjaunojot šīs tautas godības sakāmvārdus. 28:15

43). Tēvs Jēzus vārdā piesaista no šīs tautas naidīgo līderu armiju, tādējādi atjaunojot mūsu kā tautas cieņu - Salamana pamācības 14:34

44). Tēvs Jēzus vārdā ļāva Dieva bailēm piesātināt šīs tautas ilgumu un platumu, tādējādi novēršot kaunu un pārmetumus no mūsu tautām - Jesajas. 32: 15-16

45). Tēvs, Jēzus vārdā, pagriez savu roku pret šīs nācijas pretiniekiem, kuri kavē mūsu ekonomiskās izaugsmes un nācijas attīstības virzību - psalmu. 7: 11, Salamana pamācības 29: 2

46). Tēvs Jēzus vārdā pārdabiski atjauno šīs tautas ekonomiku un ļauj šai zemei ​​atkal piepildīties ar smiekliem - Joēla 2: 25-26

47). Tēvs Jēzus vārdā izbeidz šīs tautas ekonomiskās grūtības, atjaunojot viņas pagātnes slavu - Salamana pamācības 3:16

48). Tēvs Jēzus vārdā izjauc aplenkumu pār šo tautu, tādējādi izbeidzot mūsu visu gadu politiskos satricinājumus - Jesaja. 43:19

49). Tēvs Jēzus vārdā atbrīvoja šo tautu no bezdarba postījumiem, maisot industriālās revolūcijas viļņus zemē. Plkst.144: 12-15

50). Tēvs Jēzus vārdā audzina šīs nācijas politiskos līderus, kas Kamerūnu ievedīs jaunā godības valstībā - Jesaja. 61: 4-5

51). Tēvs, Jēzus vārdā, ļāva atdzimšanas ugunij turpināt degt visā šīs tautas garumā un elpā, kā rezultātā baznīca pārcieta augšanu - Cakariju. 2: 5

52). Tēvs Jēzus vārdā Kamerūnas baznīcu padara par atdzimšanas kanālu pāri visām pasaules tautām - psalmu. 2: 8

53). Tēvs, Jēzus vārdā, ļaujiet Tā Kunga centībai turpināt patērēt kristiešu sirdis visā šajā tautā, tādējādi pārņemot vairāk teritorijas Kristum zemē - Jāņa.2: 17, Jānis. 4:29

54). Tēvs Jēzus vārdā katru šīs tautas draudzi pārvērš par atmodas centru, tādējādi nodibinot svēto valdību šajā zemē - Mišā. 4: 1-2

55). Tēvs Jēzus vārdā iznīcina visus spēkus, kas cīnās pret baznīcas izaugsmi Kamerūnā, tādējādi novedot pie tālākas izaugsmes un paplašināšanās - Jesaja. 42:14

56). Tēvs, Jēzus vārdā. ļaujiet 2020. gada vēlēšanām Kamerūnā būt brīvām un taisnīgām, un lai tās nebūtu visā vēlēšanu vardarbībā - Ījaba grāmata 34:29

57). Tēvs Jēzus vārdā izkliedē katru velna darba kārtību, lai izjauktu vēlēšanu procesu gaidāmajās vēlēšanās Kamerūnā - Jesajas grāmata 8: 9

58). Tēvs, Jēzus vārdā, mēs izlemjam iznīcināt katru ļauno cilvēku ierīci, lai manipulētu ar 2020. gada vēlēšanām Kamerūnā - Ījaba 5:12

59). Tēvs, Jēzus vārdā, visu līdz 2020. gada vēlēšanu procesam ļaus rīkoties bez aizķeršanās, tādējādi nodrošinot mieru zemē - Ezekielā. 34:25

60). Tēvs, Jēzus vārdā, mēs saskaramies ar jebkāda veida nepareizu vēlēšanu izdarīšanu gaidāmajās vēlēšanās Kamerūnā, tādējādi novēršot pēcvēlēšanu krīzi - Deuteronomiju. 32: 4

Sludinājumi
Iepriekšējais rakstsLūgšana par Dienvidāfrikas tautu
Nākamais rakstsLūgšana par Ugandas tautu
Mani sauc mācītājs Ikechukwu Chinedum, es esmu Dieva Cilvēks, kuru aizrauj Dieva kustība pēdējās dienās. Es uzskatu, ka Dievs katram ticīgajam ar dīvainu žēlastības kārtību ir devis spēku izpaust Svētā Gara spēku. Es uzskatu, ka velns nedrīkst apspiest nevienu kristieti, mums ir spēks dzīvot un staigāt valdībā caur Lūgšanām un Vārdu. Lai iegūtu papildinformāciju vai konsultācijas, varat sazināties ar mani pa e-pastu chinedumadmob@gmail.com vai tērzēt mani vietnē WhatsApp And Telegram pa tālruni +2347032533703. Es arī labprāt uzaicināšu jūs pievienoties mūsu spēcīgajai 24 stundu lūgšanu grupai telegrammā. Noklikšķiniet uz šīs saites, lai pievienotos tūlīt, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Lai Dievs tevi svētī.

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit