Efektīva lūgšana

1
6993

Marka 11:24:
24 Tāpēc es jums saku: ko jūs vēlaties, kad jūs lūdzaties, ticiet, ka jūs tos saņemat, un jums tas būs.

Lūgšana To var definēt kā tiešu saziņu ar Dievu ticībā, kas attiecas uz jūsu dzīves jautājumiem. Lūgšana ir vide, kas mūs savieno ar pārdabisko. Ar lūgšanu mēs Dievam stāstām par mūsu dzīves jautājumiem, kas mūs satrauc. Lūgšana nav tikai lūgšana pēc vajadzībām, mēs arī slavējam Dievu caur lūgšanu, mēs arī pielūdzam Viņu caur lūgšanu. Kā ticīgiem Kristum, mums ir jāsaprot, ka mēs nekalpojam Dievam, kas glabā lūgšanas, drīzāk kalpojam Dievam, kas atbild uz lūgšanām. Dievs dzird mūsu lūgšanas, un, kad mēs ticībā lūdzam Viņu, Viņš mums atbild.

Lūgšana ir viens no lielākajiem izpirkto aktīviem. Tā ir mūsu saikne ar Dievu, mūsu debesu Tēvu. Diemžēl daudzi vai nu neizmanto privilēģijas priekšrocības, vai arī pieiet nepareizi. Nav brīnums, ka jūs dzirdat viņus sakām: "Es jau vairākus mēnešus lūdzu, un joprojām neesmu atbildējis no Dieva." Jēkaba ​​4: 2-3 stāsta mums viņu neveiksmes cēloni: Jūs iekārojat un jums nav: jūs nogalināt un vēlaties iegūt, bet nevarat iegūt: jūs karojat un karojat, bet jums tas nav, jo jūs to neprasāt. Jūs lūdzat un nepieņemat, jo jūs lūdzat nepareizi ...
Kamēr jūs zināt, kāda ir lūgšanas nozīme un kā pareizi lūgt, jūs nekad nebūsiet brīvs no spiediena.

Lai uz jūsu lūgšanām tiktu atbildēts, jums ir jāpieiet lūgšanām ar pareizām procedūrām. Vienmēr ir pareizais veids, kā lūgt. Un, kad jūs sekojat šim pareizajam ceļam, jūsu lūgšanas nevar izvairīties no tūlītējām atbildēm. Mateja 6: 9-13, Jēzus mums parādīja efektīvas lūgšanas paraugu. Mēs to saucam Tā Kunga lūgšana. Lai uzzinātu vairāk par lūgšanu, izmantojot Kunga lūgšanu modeli, lūdzu, noklikšķiniet šeit. Pētot Tā Kunga lūgšanu, redzēsiet, ka katrai lūgšanai jāsākas ar pateicība, mums ir jāatzīst Dieva pārākums pār mūsu apstākļiem, otrkārt, mums jāatzīst un jālūdz, lai Dieva valstība valdītu mūsu pasaulē. Lūdzot par valstību, tiek lūgts, lai evaņģēlijs pārņemtu pasauli, tādējādi novedot pie dvēseļu pestīšanas visā pasaulē, treškārt, mēs tagad iesniedzam savus personīgos lūgumus Tam Kungam, mums jābūt konkrētiem savās lūgšanās, sakām Tam Kungam mēs vēlamies, lai Viņš to dara savā dzīvē, ceturtkārt, mums arī jālūdz žēlastība gan attiecībā uz sevi, gan uz tiem, kas mūs nodarījuši, mums lūgšanās ir jāmācās piedot pat tad, kad Kristus mums ir piedevis, un beidzot mēs savas lūgšanas beidzam ar pateicība, pateicība Dievam par atbildi uz mūsu lūgšanām. Ņemiet vērā: ja jūsu ticība nav vietā, atbildes uz jūsu lūgšanām nav redzamas. Jums jālūdz lūgt, uzskatot, ka tas, ko jūs lūdzat, saņems.

Lūgšanai debesīs nav nepieciešama cita attieksme kā atbildes. Dievam nav lūgšanu uzskaites grāmatas, kā arī Viņam nav noliktavas. Uz viņiem tiek atbildēts vai nosūtīts atpakaļ. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi nekad nav saņēmuši atbildes uz viņu lūgšanām. Bet no šī brīža es redzu, ka jūs izmantojat šos brīnumu lūgšanas norādījumus, lai katru reizi, kad jūs stāvat Dieva priekšā lūgšanā, jūs vienmēr saņemtu atbildes.

Lūgšana ir atjaunotā gara elpa. Tāpat kā ikviena spēcīga attiecība uztur ļoti labu komunikācijas saikni starp iesaistītajām pusēm, arī lūgšana kalpo ne tikai kā līdzeklis, lai panāktu, ka Dievs iejaucas mūsu lietās, bet arī pastiprina mūsu un viņa attiecību stiprumu, jo tā ir viena no tām. par veidiem, kā mēs sadraudzamies ar Viņu. Lūgšana ticīgajam nav obligāta, jo tā ir viena no mūsu būtiskajām derības saistībām. Tāpēc Dieva Vārds brīdina, ka mēs vienmēr lūdzam Dievu, Lūkas 18: 1, 1 Tesaloniķiešiem 5:17

Lūgšanas spēks

Lūgšana ir spēcīgs pārmaiņu spēks ticīgā dzīvē. Ar lūgšanu mēs varam mainīt visu. Lūgšana ir vienīgais veids, kā kristietis rada un atbrīvo spēku. Ja jūs vēlaties redzēt Dieva spēku darbā, lūdzieties, ja vēlaties pretoties velnam, lūdzieties, ja vēlaties pakļaut hercogistes un tumsas spēki, lūdzieties, ja vēlaties izbaudīt dievišķo veselība un veselumu, lūdzieties, ja vēlaties redzēt garīgā izaugsme, lūdzieties, ja vēlaties piepildīties ar Svētais Gars ,lūgties. Pārdabiskā atslēga ir lūgšana.

Katrs lūgšanas kristietis vienmēr apspiedīs velnu un Viņa aģentus. Psalmu 68: 1 grāmatā Dieva vārds teica: “Ļaujiet Dievam celties un lai Viņa ienaidnieki tiek izkaisīti”. Patiesība ir tāda, ka Dievs jūsu situācijā neradīsies, kamēr jūs necelsieties lūgšanās. Mūsu Dievs ir principu Dievs, Viņš neiejauksies tavā dzīvē, kamēr tu Viņu neticēsi ticībā, Viņš ir visuresošs Dievs, bet viņa izpaustā klātbūtne ir redzama un piedzīvojama tikai tur, kur Viņš tiek aicināts lūgšanā, ticības lūgšanā. . Lūgšana ir masu iznīcināšanas ierocis ticīgā cilvēka rokās. Kad esat lūgšanu pilns kristietis, jūs esat bīstams velnam un tumsas valstībai. Tāpēc es jūs šodien uzlādēju, lai arī kāds būtu jūsu dzīvē velns ar jums strīdējies, lai arī par ko jūs šodien ietu, es aicinu jūs uzkāpt lūgšanās, pārmest velnu un izmest viņu no savas dzīves un ģimenes. uz visiem laikiem Jēzus vārdā. Šeit plkst ikdienas prayerguide, mums ir jaudīgi lūgšanas punkti kas var palīdzēt jums nopelnīt garīgā karadarbība kas dos jums valdību pār velnu.

8 lūgšanas priekšrocības.

Mēs apskatīsim 10 lūgšanas ieguvumus, ko ticīgais vēlas gūt, kad viņš / viņa apņemas ievērot lūgšanu veidu.

1). Palīdzība no augšas:

Psalmi 121: 1-2:
1 Es pacēlu acis uz kalniem, no kurienes nāk mana palīdzība. 2 Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas padarīja debesis un zemi.

Lūgšanas mums sniedz palīdzību no augšas. Lūdzot Dievu, mēs aicinām Debesu spēkus nonākt mūsu glābšanā. Neviens nevar gūt panākumus dzīvē bez palīdzības, neviens kristietis to nevar gūt dzīvē bez lūgšanām. Lūgšanas ir ātrākais un drošākais veids, kā mēs varam iegūt palīdzību no Dieva, un, kad Dievs jums palīdz, neviens cilvēks nevar jūs apturēt dzīvē.

2). Iegūstiet žēlsirdību:

Ebreji 4: 16:
16 Tad ļaujim mums droši piepildīties ar žēlastības troni, lai mēs iegūtu žēlsirdību un atrastu žēlastību, lai palīdzētu nepieciešamības laikā.

Uz lūgšanu altāra mēs iegūstam žēlastību, Dieva žēlsirdība ir beznosacījuma, bet tos var saņemt tikai uz lūgšanu altāra. Ja vēlaties turpināt baudīt dievu mīlestību un Viņa maigos žēlastības, kas ir jauni katru rītu, vienmēr lūdzieties Viņā. Vienmēr pavadiet kvalitatīvu laiku kopā ar Dievu Viņa klātbūtnē, un Viņa labestība un žēlsirdība jums vienmēr sekos visas jūsu dzīves dienas. Katru reizi, kad lūgšanās nonākam pie Dieva troņa, Viņa žēlsirdība un žēlastība mums vienmēr ir pieejama. Es šodien lūdzu par tevi, lai tava lūgšanu dzīve Jēzus vārdā nekad neliktos sausa.

3). Eņģeļu iejaukšanās:

Apustuļu darbi 12: 5-11:
5 Pēteris tika turēts cietumā, bet Dievs par viņu tika lūgts, nepabeidzot draudzi. 6 Un kad Hērods viņu būtu iznesis, tajā pašā naktī Pēteris gulēja starp diviem karavīriem, sasietiem ar divām ķēdēm. Sargi, kas atradās durvju priekšā, turēja cietumu. 7 Un, lūk, Kunga eņģelis piegāja viņam virsū, un cietumā spīdēja gaisma. Un viņš, sitot Pēteri sānos, uzmodināja viņu, sacīdams: Celies ātri! Un viņa ķēdes nokrita no rokām. 8 Un eņģelis sacīja viņam: Piesaki sevi un piesien savas sandales. Un tā viņš arī izdarīja. Un viņš tam sacīja: Atmet savu apģērbu par tevi un seko man! 9 Un viņš izgāja un sekoja viņam; un nenojauš, ka tā bija taisnība, ko izdarīja eņģelis; bet domāja, ka redz redzi. 10 Kad viņi bija garām pirmajai un otrajai palātai, viņi nonāca pie dzelzs vārtiem, kas ved uz pilsētu; kas viņiem pašiem atvērās; un viņi izgāja un gāja pa vienu ielu; un tūliņ eņģelis no viņa aizgāja. 11 Kad Pēteris nonāca pie sevis, viņš sacīja: Tagad es zinu par galvojumu, ka Tas Kungs ir sūtījis savu eņģeli un mani ir izdevis no Hēroda rokas un no visām jūdu tautas cerībām.

Eņģeļi parasti sniedz mums atbildes uz lūgšanām. Katru reizi, kad mēs lūdzamies, eņģeļi darbojas nekavējoties. Lūgšanas acīmredzami ir pārliecināts veids, kā redzēt eņģeļu iejaukšanos. Tā Kunga eņģeļi ir ugunīgi radījumi, tie ir spēcīgi, bīstami un tos nevar apturēt, kad mēs lūdzam Kungu par visiem jautājumiem, kas mūs satrauc, Tā Kunga eņģeļi tūlīt rīkojas. Visā Bībelē mēs redzam eņģeļu iejaukšanos lūgšanu rezultātā. Zemāk ir daži piemēri:

i) Pēteris, Apustuļu darbi 12: 5-8.

ii) Kornēlijs. Apustuļu darbi 10: 3

iii). Hiskija. 2 Ķēniņu 19:35

iv) Daniels. Daniela 10:13

v). Jēkabs. 32. Mozus 22: 31-XNUMX.

4). Atbrīvošanās no ciešanām:

Jēkaba ​​5:13:
13 Vai kāds no jums ir nomocīts? ļaujiet viņam lūgties. Vai ir kāds prieks? lai viņš dzied psalmus.

Svētajos Rakstos mūs mudina lūgt, kad mūs nomoka. Vai kāds no jums ir nomocīts? ļaujiet viņam lūgt. ” Nevis: “... ļaujiet viņam raudāt ...” vai “ļaujiet viņam skatīties ...” Tas nozīmē, ka ikvienam, kurš ir nomocīts, nomocīts vai nomākts, ir paredzēts lūgt atbrīvošanu. Ja jūs vēlaties redzēt, ka jūgs jūsu dzīvē ir salauzts, jums ir jālūdz. Ja vēlaties, lai spēki, kas apsauc jūsu likteni, tiek sagrauti, lūgšana ir valstības spēks, kas ieteicams jūsu atbrīvošanai.

Jūs neesat dzimis ciešanām; jūs esat radīti, lai atspoguļotu Dieva godību, un lūgšana ir tā, kas nepieciešama, lai īstenotu jūsu izpausmes. Lūgšana ir tā, ko jūs izmantojat, lai atbrīvotos no visām ienaidnieka ciešanām un atjaunotu savu skaistumu Kristū. Kad Hannu nomocīja neauglība, viņa devās uz templi un lūdza Dievu. Dievs viņu dzirdēja un deva viņai dēlu (1. Sam. 1: 9-20). Tāpēc, neskatoties uz visām ciešanām, kuras velns ir ielicis tavā ķermenī, celies un lūdzies viņus Jēzus vārdā

5). Pravietojumu izpilde:

1. Timotejam 1: 18:
18 Šo apsolījumu es tev, dēls Timotejs, apņemos saskaņā ar pareģojumiem, kas iepriekš tevis priekšā, ka tu ar viņiem varen karu labu karu;

Lūgšanu karš ir drošs veids, kā piepildīties pravietojumiem. Ja jūs vēlaties redzēt, ka jūsu dzīvē ir piepildījušies pareģojumi, jums jāuzsāk garīgs karš. Jums ir jālūdzas, lai piepildītos pravietojumi. Tas, ka Dievs teica, nenozīmē, ka jums vienkārši jāiet un jāguļ, daudzi kristieši ir izšķērdējuši, gaidot pareģojumu piepildīšanos. Jūs negaidāt pareģojumus, jūs skrienat ar pareģojumiem un kā jūs skrienat ar pravietojumiem, izmantojot lūgšanas. Jums jāturpina lūgt, lai jūsu dzīvē apstiprinātu Dieva vārdu, lai redzētu, kā tas notiek.

6). Dievišķais virziens:

Psalmi 16: 11:
11 Tu man parādīsi dzīves ceļu: tava klātbūtnē ir prieka pilnība; pie tavas labās rokas ir prieki mūžīgi.

Dievišķais virziens ir izpirkto mantojums. Bet jums tas jāmeklē, lai to izbaudītu. Atrodot dzīves ceļu, jūs mūžīgi baudāt prieka un prieka pilnību. Bet tos var iegūt tikai Dieva klātbūtnē, kas ir mūsu galvenais mērķis lūgšanā. Ar lūgšanām mēs varam lūgt Dievu parādīt mums virzienu, ko Viņš vēlas, lai mēs izvēlētos dzīvē. Lūgšana ir drošs veids, kā atklāt savu dzīves mērķi. Dievs ir jūsu radītājs, Viņš ir ražotājs, un neviens labāk nezina produkta mērķi par pašu ražotāju, tādēļ, ja vēlaties uzzināt ceļu, pa kuru esat gājis dzīvē, ja vēlaties atklāt savu dzīves mērķi, vispirms un lielākoties lūdziet savu radītāju lūgšanās. Palūdziet, lai Tas Kungs jūs vada.
Kad Dievs tevi vada, tu nevari kļūt par izcilu dzīvē. Daži cilvēki nav izvēlējušies uzņēmējdarbību, bet ir izvēlējušies to darīt vai nu sociālās ietekmes, vai personiskās pieķeršanās dēļ. Citi nodarbojas ar visdažādākajām profesijām, kur viņu zvaigzne nekad nespīd, jo viņi nav atraduši pareizo ceļu. Viņi tikai turpina taustīties apkārt. Bet jūs nevarat atļauties iet cauri dzīvei, darot to, kas jums šķiet pareizs. Tas ir pārāk riskanti! Ļaujiet Dievam jūs šodien vadīt, un jūsu ceļš vienmēr būs mirdzoša gaisma.

7). Iesvētīšana:

Būt iesvētītam nozīmē būt svētītam uz svētu dzīvi. Kad jūs dzīvojat lūgšanu laikā, jūs dzīvojat iesvētītu dzīvi. Jūs nevarat vienmēr pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar Dievu un joprojām mierīgi izturēties pret grēku. Lūgšana palīdz mums veidot garīgas spējas dzīvot svētu dzīvi. Jo vairāk mēs lūdzamies, jo vairāk mēs esam iesvētīti un konsekrētāki, jo vairāk mēs līdzināmies Kristum.

Vārda loma lūgšanā

Lūgšana bez Dieva vārda ir tikai tukša runa. Tas ir Dieva vārds jūsu lūgšanās, kas piešķir jūsu lūgšanām spēku sniegt atbildes. Dievs neatbild uz angļu valodu vai jebkuru citu valodu, kuru jūs izmantojat lūgšanai, Viņš atbild tikai uz savu vārdu. Debesis un zeme pazudīs, bet Viņa vārds nekad nepazudīs.

Lūgšana ir gluži tāpat kā savas lietas iesniegšana pie tiesneša tiesas telpā, jūs nemirgojat aci ar aci, jo jūs zināt, kā stāstīt stāstus, jūs uzvarat lietā, jo jūsu stāsti ir pamatoti ar stingri dokumentētiem pierādījumiem. Tāpat kā ar lūgšanām. Lai ko jūs lūgtu no Dieva lūgšanās, jums ir jāpārmeklē Svētie Raksti un jāatrod Dieva vārds, kas ir saistīts ar šo jūsu vajadzību jomu, un jāiesniedz tas Dievam savās lūgšanās. Piemēram, ja jūs lūdzat Dievu par auglību, jūs atgādināsiet Viņam par Viņa vārdu 23. Mozus 25:XNUMX, ka tie, kas jums kalpo, nebūs neauglīgi, jūs arī atgādināt Viņam par Viņa vārdu XNUMX. Mozus grāmatā, kur viņš pavēlēja cilvēcei būt auglīgi un vairoties. Kad jūs savu lūgšanu laikā atgādināt Dievam par Viņa vārdu, jūs Dieva priekšā, visu tiesneša priekšā, izvirzāt spēcīgu lietu, un, tā kā Dievs nevar noliegt savu vārdu, Viņš nevar jums arī noliegt atbildes uz jūsu lūgšanām.

Lūdzu, nelūdzieties bez pienācīgas vārda izpētes. Paldies Dievam par internetu šajās dienās, lai arī par ko jūs lūgtos, veiciet pētījumu šajā jomā. Piemēram, ja vēlaties lūgt lūgšanu par dziedināšanu, dodieties tiešsaistē un meklējiet Google meklējot Bībeles pantus par dziedināšanu, nokopējiet šos pantus, izlasiet tos un izmantojiet tos, lai lūgšanās atgādinātu Dievam. Citē Viņa vārdu Viņam, saki Viņam: “Tēvs, ja tu to esi teicis un darījis savā vārdā, nāc un dari to pašu arī manā dzīvē Jēzus vārdā”. Lūgšana ar vārdu padara Dievu neiespējamu ignorēt jūsu lūgšanas. Es redzu, kā uz visām jūsu lūgšanām šodien atbildēja Jēzus vārdā.

Kā tuvoties troņa lūgšanu istabai

Katram veiksmīgam uzņēmumam vienmēr ir zināšanas, un tas ietver arī lūgšanu. Mēs ātri meklēsim veidus, kā tuvoties lūgšanu tronim.

1). Ticība Viņa Vārdam.

Viss šajā valstībā sākas un beidzas ar ticību. Bez ticības nav iespējams tuvināties Dievam, Ebrejiem 11: 6. Ticība ir absolūta atkarība no Dieva. Kad mēs lūdzamies ar absolūtu atkarību no Dieva, mēs redzam Viņa uzticību mūsu dzīvē. Lai tuvotos troņa lūgšanu istabai, mums nāk ticēt, mums jātic Dievam, pie kura lūdzamies. Ja mēs nokavējam ticības soli, katrs otrais solis kļūst veltīgs. Tuvojoties lūgšanas altārim, mūsu ticībai jābūt Jēzus Kristus vārdā. Mūsu lūgšanai jāsākas ar Jēzus vārdu un jābeidz ar Jēzus vārdu.

2). Pateicības diena:

Pateicības diena ir visefektīvākais veids, kā iekļūt Dieva klātbūtnē. Katru lūgšanu Dievam vajadzētu sākt ar pateicību. Pateicības dienā tiek novērtēts Dievs par to, kas Viņš ir un par to, ko Viņš ir paveicis mūsu dzīvē. Kad mēs novērtējam Dievu, Viņa labestība turpina novērtēt mūsu dzīvi.

3). Drosmība:

Ebrejiem 4:16, mums saka, ka drosmīgi nonākam pie lūgšanas altāra. Mums jābūt drosmīgiem Dieva priekšā lūgšanās. Viņš ir mūsu Tēvs un Viņš mūs mīl tādos veidos, kādus mēs nekad nevaram iedomāties. Tāpēc mēs nedrīkstam būt kautrīgi Dieva priekšā, pat ja jūs esat grēkojis, vienkārši saņemiet Viņa žēlsirdību un žēlastību, lai virzītos tālāk Kristū. Dievs vienmēr atbildēs uz mūsu drosmīgajiem lūgumiem Jēzus vārdā.

4). Esiet konkrēts jūsu pieprasījumos:

Lūgšana nav pabeigta, kamēr mēs neesam iesnieguši savus lūgumus Dieva priekšā. Šajā jomā ir ļoti gudri, ka mēs esam konkrēti savās lūgšanās. Pasaki Dievam tieši to, ko mēs vēlamies, lai Viņš dara tavā dzīvē. Nenodarbojieties un neklājiet, vienkārši dodieties tieši pie lietas, ja vēlaties dziedināšanu, lūdziet viņam dziedināšanu, ja vēlaties gudrību, vienkārši lūdziet viņam gudrību, ja vēlaties virzienus, vienkārši jautājiet Viņam norādījumus. Savos pieprasījumos esiet precīzi un skaidri.

5). Cerības:

Bez cerībām tava ticība nepaliks. Gaidīšana ir vienkārša, Ernestly gaidot jūsu atbildes, tic Dievam, ka uz jūsu lūgšanām ir atbildēts. Gaidīšana ir tas, kas savieno mūsu ticību ar mūsu brīnumiem. Par katru lūgšanu, kurā lūdzam, ir jāgaida mūsu atbildes. Beigu beigās piepildīsies tikai taisnīgo cerības. Lūgšana ir tāda pati kā zvana draugam pa tālruni, lūdzot viņu ierasties uz jūsu biroju, un viņa jums saka, ka viņa būs tur pēc stundas, ka šī lūgšana, bet jūs sagaidāt, ka jūs viņu gaidāt stundas laikā. Jūs redzat, ka jūsu cerību dēļ jūs tiksit atbilstoši nostādīts, jo jūs gaidāt atbildes. Tādā pašā veidā, lūdzot Dievu, mums nevajadzētu apstāties tikai pie lūgšanām, mums jārēķinās ar mūsu atbildēm, jo ​​tās redz tikai tie, kas sagaida atbildes. Ir viegli palaist garām apmeklētāju, kad jūs viņu negaidāt.

Lūgšanu pastiprinātāji

Lūgšanu veicinātāji ir garīgas aktivitātes, kas dod iespēju mūsu lūgšanu dzīvei. Šīs garīgās aktivitātes uztur mūsu lūgšanu uguni. Zemāk ir 2 galvenie lūgšanu veicinātāji:

1). Badošanās:

Gavēnis ir pakļaušana miesai vai ķermenim, lai caur lūgšanu un vārdu attīstītu savu garu. Gavēšanas laikā mēs atturamies no ēdieniem, dzērieniem un visām citām lietām, kas miesai var sagādāt prieku, lai mēs varētu meklēt Dievu. Lūgšana ir spēks, bet badošanās ir katalizators, kas paātrina jūsu lūgšanu reakciju. Tas ir, gavēšana padara jūsu lūgšanu vēl koncentrētāku un spēcīgāku. Ēšana, dzeršana un televizora skatīšanās dažreiz var izraisīt jūsu uzmanību, tāpēc jums vajadzētu dot badošanos. Gavēšana pati par sevi nepalielina jūsu garīgo dzīvi, bet, kad gavējam lūdzamies un mācamies gavēnī, mēs maksimāli palielinamies no badošanās garīgajiem ieguvumiem. Gavēni var veikt 3 stundas, 6 stundas, 12 stundas utt., Jo gari tevi ved. Šeit ir daži Bībeles panti par gavēni, Mateja 17:21, Lūkas 4:14, Mateja 6: 16-18, Jesajas 58: 6-8.

2). Lūdzas Svētajā Garā

Svētais Gars palīdz mums efektīvi lūgt. Vai vēlaties, lai jūsu lūgšanu dzīve būtu aizdegta? Tad vēlme piepildīties ar Svēto Garu. Par piepildījumu ar Ho! Y Spoku liecina lūgšana mēlēs. Kad mēlēs lūdzamies, Svētais Gars lūdz caur mums, un saskaņā ar Jūdas 1:20 tas ir augstākais lūgšanas veids.

Spēki, kas vērsti pret mums, ir garīgi, tāpēc mums nākas tos konfrontēt no gara sfēras, jo miesai nav pietiekami daudz spēka, lai ar tām rīkotos. Tāpēc Jēzus mums apsolīja, ka Svētais Gars, mūsu mierinātājs un palīgs, palīdzēs mums pārkāpt fizisko sfēru debesīs. Kamēr jūs nespējat lūgšanā iesaistīt Svētā Gara palīdzību, jūs nekad nevarat piedzīvot patiesu izrāvienu savā kristietī. dzīve. Lai uzlabotu lūgšanu dzīvi līdz atbildēm, vienmēr lūdzieties garā, ļaujiet Svētajam Garam lūgties, un jūs vienmēr redzēsiet pārdabisku uzvaru.

Lūgšanas paraugs:

Es uzskatu, ka tagad jūs jau zināt, kā lūgt efektīvu lūgšanu, tagad mēs apskatīsim dažus lūgšanu paraugus. Es tos saucu par paraugu, jo tas kalpo kā ceļvedis. Mūsu tīmekļa vietnē ir milzīga lūgšanu dienasgrāmata, tāpēc es dalīšos ar jums dažos lūgšanas punktos, lai jūs varētu sākt savu ceļojumu uz efektīvu lūgšanu. Zemāk ir dažas lūgšanu saites, kas palīdzēs jūsu lūgšanu dzīvē:

1). Lūgšana dziedināt, noklikšķiniet šeit

2). Lūgšana par panākumiem, noklikšķiniet šeit

3) .Prayer ģimenei noklikšķiniet Šeit

4). Lūgšana par dzemdes augļiem, noklikšķiniet Šeit

5). Lūgšana par bērniem, noklikšķiniet Šeit

6). Lūgšana aizsardzībai noklikšķiniet Šeit

7). Lūgšana par izrāvienu, noklikšķiniet Šeit

8). Rīta lūgšana, noklikšķiniet Šeit

9). Pusnakts lūgšana, noklikšķiniet Šeit

10). Badošanās un lūgšana, noklikšķiniet Šeit

11). Vairāk lūgšanu, noklikšķiniet Šeit

secinājums

Es uzskatu, ka tas jums bija noderīgi, lūgšanas tematu kristieša dzīvē nekad nevar pārāk uzsvērt, lūgšana ir katra kristieša dzīves vads. Es lūdzu, lai žēlastība, lai jūs nelokāmi atrastos uz lūgšanu altāra, vienmēr uz jums balstās Jēzus vārdā. Paliec vienmēr svētīts

Sludinājumi

1 KOMENTĀRS

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit