60 lūgšanu punkti par svaigu svaidīšanu

10
18060

Acts 1: 8:
8 Bet jūs saņemsiet spēku pēc tam, kad Svētais Gars būs pār jums pārnācis; un jūs būsiet man liecinieki gan Jeruzālemē, gan visā Jūdejā, gan Samarijā, gan visā zemes malā.

Katram ticīgajam Kristū ir nepieciešams: svaigs svaidījums, vakardienas svaidīšana nav pietiekama šodienas uzdevumam. Bībele mums saka, ka Dieva žēlsirdība ir jauna rīts, Lamentations 3: 22-23. Tādā pašā veidā Svētais Gars mūsos var regulāri atjaunot. Kas ir svaidījums? Svaidījums ir Dieva spēks mūsos, šo spēku mums piešķīra svētais gars, kad mēs atdevām savu sirdi Jēzum, tas ir, kad mēs piedzimām no jauna. Šis spēks mūsos nepārtraukti jāmaisa, lai panāktu maksimālu efektivitāti. Lai mēs rosinātu mūsos Dieva svaidījumu un nepārtraukti to padarītu svaigu, mums ir jādod nepārtrauktas lūgšanas. Tāpēc es esmu apkopojis 60 lūgšanu punktus svaigai svaidīšanai. Šie lūgšanas punkti ļaus mums pieaugt Dieva žēlastībā mūsu dzīvē. Jo vairāk jūs lūdzaties, jo svaigāka ir Dieva svaidīšana jūsu dzīvē un svaigāka svaidīšana, jo spēcīgāks jūs kļūstat un jo spēcīgāks jūs kļūstat, jo vairāk jūs pavēlat pār grēku un velnu. Atcerieties, ka jūsu mājā var būt darbojoša elektriskā sistēma un jūs joprojām varat palikt tumsā, kamēr neesat uzlicis gaismas slēdzi, savā mājā neredzat strāvu. Lūgšana ir ieslēgt strāvas slēdzi jūsu garā. Kad jūs šodien nodarbojaties ar šiem lūgšanu punktiem par svaidāmo svaidīšanu, es redzu, ka jūs Jēzus vārdā pakāpaties no viena žēlastības līmeņa uz citu līmeni.

Kāpēc jālūdz svaigs svaidījums? Šī lūgšana par svaigu svaidījumu ir savlaicīga tiem, kas vēlas personīgu atdzimšanu savā garīgajā dzīvē. Tie, kas vēlas vienmēr būt uz uguns par Dievu. Ja vēlaties, lai jūsu gars, dvēsele un ķermenis vajā Dievu, tad šie lūgšanas punkti ir domāti jums. Otrkārt, šī lūgšana paredzēta tiem, kam nepieciešama svaiga uguns, lai pārvarētu dzīves cīņas. Dzīve ir kaujas lauks, un, lai pārvarētu, jums ir nepieciešams svaigs svaidījums, jūsu gara cilvēks ir jāatjaunina ar jaunākajām garīgajām munīcijām. Lūgšana ir vienīgais veids, kā atjaunināt savu gara cilvēku. Dzīves cīņas var pārvarēt tikai lūdzošs kristietis. Treškārt, šī lūgšana domāta tiem, kam likteņa piepildīšanai nepieciešams svētā gara svaidījums. Svētais gars ir mūsu vienīgais likteņa palīgs, Viņu sauc par mūsu palīgu, jo mums ir nepieciešama Viņa palīdzība, lai dzīvē piepildītu savu likteni. Destiny To var piepildīt tikai ar Dieva spēku, un šī vara ir jūsos, bet jums tas jātur svaigs un aktīvs uz lūgšanas altāra. Mana lūgšana par jums šodien ir šāda: kad jūs iesaistāties šajos lūgšanas punktos par svaigu svaidījumu, es redzu, kā jūs maināt diženuma nostāju Jēzus vārdā.

Lūgšanu punkti

1. Tēvs, Jēzus vārdā es pateicos jums par jūsu vareno spēku glābt un atbrīvot mani no visām saitēm.

2. Tēvs, ļauj manām žēlastībām gūt virsroku pār katru spriedumu manā dzīvē manu grēku un Jēzus vārda trūkumu dēļ.

3. Es apsedzu sevi ar Jēzus asinīm.

4. Jēzus vārdā es norobežojos no jebkādām iedzimtām verdzībām un ierobežojumiem.

5. Ak, Kungs, sūti savu uguns cirvi uz manas dzīves pamatu un iznīcini katru ļauno plantāciju tajā Jēzus vārdā.

6. Jēzus asinis, izskalojiet no manas sistēmas katru manto sātanisko depozītu Jēzus vārdā.

7. Jebkurš nelabais stienis, kas paceļas pret manu ģimenes līniju, tiek padarīts bezjēdzīgs manā labā Jēzus vārdā.

8. Es atceļu jebkāda ļauna vietēja vārda, kas tiek pievienots manam personai, sekas Jēzus vārdā.

9. Jūs, ļaunie pamatstādu stādījumi, nāciet no manas dzīves Jēzus vārdā ar visām saknēm.

10. Es salauzos un atbrīvojos no jebkāda veida dēmoniskas valdzināšanas Jēzus vārdā.

11. Jēzus vārdā es norobežojos no jebkādas ļaunas kundzības un kontroles.

12. Jēzus vārdā es norobežojos no jebkuras problēmas, kas manā dzīvē tiek pārnesta no dzemdes, tvēriena.

13. Jēzus asinis un Svētā Gara uguns Jēzus vārdā iztīra visus manā miesā esošos orgānus.

14. Es salauzos un atbrīvojos no katras iedzimtas ļaunās derības Jēzus vārdā.

15. Es salauzos un atbrīvojos no ikviena pārmantota ļauna lāsta Jēzus vārdā.

16. Jēzus vārdā es vemšu katru ļauno ēdienu, kas man ir pabarots ar bērnu.

17. Es pavēlu visiem Jēzus vārdā paralizētajiem spēkiem, kuri ir piesaistīti manai dzīvei.

18. Ak, Kungs, ļauj Jēzus asinīm pārpildīt manus asinsvadus.

19. Visi vārti, ko ienaidniekam atver mans pamats, ir mūžīgi aizvērti ar Jēzus asinīm.

20. Kungs Jēzus, dodieties atpakaļ katrā savas dzīves sekundē un nogādājiet mani tur, kur man vajadzīga atbrīvošana; dziedināt mani tur, kur man nepieciešama dziedināšana, un pārveidot mani tur, kur man nepieciešama pārveidošanās.

21. Tu esi spēks Jēzus asinīs, atdali mani no manu senču grēkiem.

22. Jēzus asinis, noņemiet visu nepazīstamo etiķeti no visiem manas dzīves aspektiem.

23. Ak, Kungs, radi manī tīru sirdi pēc Tava spēka.

24. Ak, Kungs, ļauj Svētā Gara svaidījumam lauzt katru atpalicības jūgu manā dzīvē

25. Ak, Kungs, atjauno manī pareizo garu.

26. Ak, Kungs, iemāci man mirt pašam.

27. Tu, Kunga suka, Jēzus vārdā izsmērē katru netīrību manā garīgajā pīpē.

28. Ak, Kungs, aizdedzini manu aicinājumu ar Tavu uguni.

29. Ak, Kungs, svaidies mani lūgt bez apstājas.

30. Ak, Kungs, nodibini mani kā tev svētu cilvēku.

31. Ak, Kungs, atjauno manas garīgās acis un gadus.

32. Ak, Kungs, ļauj svaidījumam izcelties manā garīgajā un fiziskajā dzīvē uz mani.

33. Ak, Kungs, radi manī paškontroles un maiguma spēku.

34. Svētais Gars, elpo man tagad Jēzus vārdā.

35. Svētā Gara uguns, aizdedzini mani Dieva godībā.

36. Ak, Kungs, lai katra sacelšanās bēg no manas sirds.

37. Es pavēlu katram garīgajam piesārņojumam savā dzīvē saņemt šķīstīšanos ar Jēzus asinīm.

38. Ikviens sarūsējis garīgais pīpiņš manā dzīvē saņem veselumu Jēzus vārdā.

39. Es pavēlu ikvienam spēkam, apēdot savu garīgo pīpi, lai tiktu apcepts Jēzus vārdā.

40. Es atsakos no jebkādas ļaunas centības, kas tiek veltītas manai dzīvei Jēzus vārdā.

41. Es pārkāpu katru ļauno priekšrakstu un ordināciju Jēzus vārdā.

42. Ak, Kungs, iztīriet visas manas dzīves netīrās daļas.

43. Ak, Kungs, atbrīvo mani no ikviena pamata faraona.

44. Ak, Kungs, dziedini katru manas dzīves ievainoto.

45. Ak, Kungs, saliec katru manu ļauno stingrību.

46. ​​Ak, Kungs, izlīdzini katru sātanisko nomaldīšanos manā dzīvē.

47. Ak, Kungs, ļauj Svētā Gara ugunij sasildīt katru sātanisko sasalumu manā dzīvē.

48. Ak, Kungs, dod man dzīvību, kas nogalina nāvi.

49. Ak, Kungs, iededzi manī labdarības uguni.

50. Ak, Kungs, saliec mani kopā tur, kur esmu pret sevi.

51. Ak, Kungs, bagātini mani ar Tavām dāvanām.

52. Ak, Kungs, paātrini mani un palielini vēlmi pēc debesu lietām.

53. Ar jūsu valdību, kungs, ļaujiet manas miesas kārībai nomirt.

54. Kungs Jēzu, palielinies katru dienu manā dzīvē.

55. Kungs Jēzu, uztur manā dzīvē savas dāvanas.

56. Ak Kungs, izsmalcini un šķīstī manu dzīvi ar Tavu uguni.

57. Svētais Gars, Jēzus vārdā iededzini manu sirdi ar tavu uguni.

58. Svētā Gara uguns, Jēzus vārdā sāc dedzināt katru manī esošās sievišķās varas spēku.

59. Ak, Kungs, dari mani gatavu doties visur, kur Tu mani sūti.

60. Kungs Jēzu, nekad neļauj man tevi izslēgt.

Paldies tēvam, par svaigo žēlastību Jēzus vārdā.

Sludinājumi

10 KOMENTĀRI

  1. Paldies par šiem spēcīgajiem lūgšanu punktiem ... lūdzu, lūdzieties un piekrītiet man, lai es savā dzīvē varētu saņemt Svētā Gara pilnību ... .. lai es piepildītos nepārtraukti, katru dienu; lai to vadītu Svētais Gars; lai mani pārņem Viņa klātbūtne un Viņa spēks ar Svētā Gara uguni pār mani; tikt svaidītam ar Svēto Garu un spēku; Es nododu savu dzīvi un lūdzu, lai Svētais Gars mani ved, nepārtraukti piepilda, mani vada, māca, runā ar mani, pārveido mani par pilnīgu Dieva tēlu un dominē manā būtībā Jēzus Vārdā.
    Āmen 🔥👑🙏🐑👼⚘

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit